28 september 2021
Kommun & demokrati

Tydligare regler vid representation ska tas fram

Media har den senaste tiden uppmärksammat den representation kring Arena Dannero som görs via Kramfors kommunhus AB. Åklagaren har avskrivit ärendet, men vi väljer ändå att se över våra rutiner.

Att möta, diskutera och visa på värdskap är en viktig del i kommunkoncernens relationer med näringsliv, samarbetspartners och andra kommuner. Detta gäller både för medarbetare och förtroendevalda och är ett naturligt led i vår kontakt med omvärlden.

– Representation kan ingå som en del i uppdraget. Hur och under vilka former det kommer att ske framöver ska vi diskutera och förtydliga, säger Malin.

Även om åklagare har avskrivit ärendet, kommer kommunen att se över och förtydliga nuvarande rutiner.

– Vi har påbörjat ett internt arbete där vi ser över hur representation ska hanteras och vilka regler som gäller för förtroendevalda och medarbetare. När vi arbetat fram en ny riktlinje ska den kompletteras med utbildningsinsatser, säger Malin Svanholm (S) kommunstyrelsens ordförande.

Avtalet med Arena Dannero

Kramfors kommunhus AB äger avtalet med travbanan Arena Dannero. Kommunkoncernens engagemang ska bidra till att stärka och utveckla travet, multihallen och ungdomsverksamheten på Arena Dannero samt hästnäringen i regionen. Genom tillväxt och handlingskraft behåller Arena Dannero de stora hästloppen, som också ger arbetstillfällen och möjlighet att öka platsens attraktionskraft.

Den 24 september diskuterade styrelsen avtalet, mediauppmärksamheten och kopplingen till regler och rutiner. Styrelsen beslutade att uppdra till VD att i samråd med Kramfors kommun göra en översyn av styrdokument för bolagen ingående i kommunhuskoncernen och planera för utbildningsinsatser kopplade till detta.

– Styrelsen har ännu inte tagit ställning till om samarbetet ska fortsätta och i så fall på vilket sätt. Det beslutet fattas efter den interna genomlysningen, säger Malin Svanholm (S) kommunstyrelsens ordförande.

Visselblåsaranmälan

Kramfors kommun har via kommunens webb kramfors.se/dialogkramfors fått in s.k. visselblåsaranmälningar som gäller representationen vid travbanan. Anmälningarna hanteras enligt den riktlinje som finns och en utredning pågår. Utredningen genomförs av oberoende externa revisorer.

Uppdaterad: Sidansvarig: Annica Kjellin

Frågor kring nyheten?

Malin Svanholm (S), kommunstyrelsens ordförande
Tel: 0612-801 04
malin.svanholm@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.