08 oktober 2021
Kommun & demokrati

Utveckling av vårt välfärdssystem för hälsa, vård och omsorg

Sverige står inför ett banbrytande förändringsarbete med att anpassa hälso- och sjukvårdssystemet till de behov som människor har idag. Fokusveckan, som genomförts 4-8 oktober, har bjudit på inspirerande föreläsningar om nära vård.

Fokusveckan, som arrangerades av programmet God och nära vård i Västernorrland, bjöd på dagliga föreläsningar som belyste olika aspekter av nära vård, till exempel Västernorrlands omställningsarbete, men även hur man arbetar med frågan på det nationella planet.

Mobila vårdteam, patientens perspektiv och hur man kan stödja omställningen till nära vård är andra exempel på föreläsningsteman.

– Det är ett stort och omfattande arbete vi står inför. Därför känns det bra att en av de första gemensamma aktiviteterna fokuserar på kunskap och inspiration. Kommunerna och Region Västernorrland ska göra det här tillsammans och då gäller det att vi skapar samsyn, säger Gudrun Sjödin (S), välfärdsförvaltningens ordförande Kramfors kommun.

Kramfors kommunchef Peter Carlstedt och regionchef Åsa Bellander.

Kramfors kommunchef Peter Carlstedt och regionchef Åsa Bellander.

Utvecklingsarbete i samverkan
Vid fredagens seminarium om "länets utvecklingsarbete i samverkan" medverkade Kramfors kommunchef Peter Carlstedt. Tillsammans med regiondirektör Åsa Bellander reflekterade han över hur viktigt det är att skapa samverkansytor för kommunerna och regionen. Att samsyn och samarbete är oerhört viktigt, samtidigt som man måste vara tydlig med vem som är ansvarig för olika saker.

– För att klara omställningen till nära vård behöver vi även våga se de problem som finns och vara uppfinningsrikt lösningsfokuserade, säger Peter Carlstedt.

Hälsa är mer än friskhet
Nära vård är ett skifte från dagens hälso- och sjukvårdssystem, som traditionellt är byggt kring enskilda sjukdomar och institutioner, till ett system som är designat att involvera hela individen. Omställningen pågår över hela Sverige för att stämma överens med dagens behov och förväntningar och för att få våra resurser att räcka till.

– Hälsa är något större än att vara fri från sjukdom. Det handlar även om att ha ett gott liv, att vara självständig och att våra förmågor tas tillvara, säger Elina Backlund Arab (S), ordförande i Social ReKo och vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, Region Västernorrland.

Många lever med långvarig sjukdom
Omkring hälften av befolkningen lever med en långvarig sjukdom och många av dem har flera sjukdomar samtidigt. Det betyder att behovet av sammanhållna tjänster från vårt välfärdssystem har ökat.

Nära vård handlar om hur vi kan stödja dem som lever med kronisk sjukdom så att de kan leva självständigt i sina liv. Det handlar inte bara om hälso- och sjukvård, det handlar också om omsorgen och hur vi utvecklar vårt välfärdssystem i Sverige.

Personcentrerat genom patientkontrakt
Har du fast vårdkontakt? Vet du ditt nästa steg? Har du och vården kommit överens om din nästa tid tillsammans? Har du en överblick av dina olika planer i vården och hjälp med samordning vid behov? Det är exempel på frågor som kan ställas för att skapa samordning, delaktighet och samverkan mellan patienter och profession inom hälsa och vård. Överenskommelsen kallas patientkontrakt och används i många verksamheter i landet.

Nära mer än geografiskt
När vi pratar om nära vård behöver ”nära” inte betyda geografiskt. Nära ska också ses som relationell; att kunna ha förtroende och kunna vara sig själv i relation i kontakten och att det är lätt att interagera med exempelvis ny teknik.

Se föreläsningarna i efterhand
Om du missat att se föreläsningarna hittar du länk till inspelade sändningar här:
www.rvn.se/nara-vard Länk till annan webbplats.

Läs mer om nära vård på kramfors.se

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Peter Carlstedt
Kommundirektör
0612-801 10
peter.carlstedt@kramfors.se

Gudrun Sjödin
Välfärdsnämndens ordförande
0612-801 32
gudrun.sjodin@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.