07 december 2021

Lugnvik får medel till sina utvecklingsidéer

Ännu en ansökan har fått ortutvecklingsmedel till sina utvecklingsidéer. Grattis säger vi till projektet Lugnvik - by i utveckling, som bland annat ska utveckla området Skatan till en naturskön plats som stärker områdets attraktionskraft.

Tillgängligheten till ridbanan ska öka och båtfolk ska få möjlighet att besöka och proviantera i Lugnvik. I projektet ”Lugnvik, by i utveckling” ryms också satsningar för ett attraktivare föreningscentrum och ett större aktivitetsutbud för alla åldrar oavsett årstid.

– Det känns verkligen roligt med drivet ifrån orterna, denna gång Lugnvik, och att vi har valt att satsa medel till ortsutveckling, En livskraftig landsbygd där människor bor, lever och verkar betyder mycket för vår kommun och stärker attraktionskraften totalt sett och stimulerar även inflyttning, säger Malin Svanholm (S), kommunstyrelsens ordförande.

Lugnvik, by i utveckling

Kramfors kommun har beslutat att ge Lugnviks idrottsförening 35 000 kronor i ortsutvecklingsmedel till ”Lugnvik, by i utveckling”. Projektet som helhet är på 184 000 kronor och finansieras också av Leader Höga Kusten, SCA samt Lugnviks idrottsförening som går in med egna kontanta medel och ideell tid.

– Det blir ett bra koncept när vi samverkar med olika intresseföreningar och näringslivet. Träffsäkerheten för ”rätt” aktiviteter och åtgärder som är till nytta för många ökar väsentligt och dessutom frodas ett viktigt engagemang runt om i byarna, säger Jon Björkman (V), kommunstyrelsens vice ordförande.

För att ge alla samhällen runtomkring i kommunen förutsättningar att utvecklas avsatte kommunfullmäktige 1,5 miljoner kronor till ortsutveckling i budgeten för 2021, varav 800 000 kronor gått direkt ut till föreningsliv och intresseföreningar. Ansökningarna som beviljats ligger i linje med för ändamålet framtagen riktlinje som beslutats om i Kommunstyrelsen.


Ortsutvecklingsmedel

Kommun & demokrati

Uppdaterad: Sidansvarig: Annica Kjellin

Frågor kring nyheten?

Malin Svanholm (S)
Kommunstyrelsens ordförande
0612-801 04
malin.svanholm@kramfors.se

Jon Björkman (V)
Kommunstyrelsens vice ordförande
0612-801 21
jon.bjorkman@kramfors.se

Susanne Königson
Tillväxt- och näringslivschef
0612-803 20
susanne.konigson@
kramfors.se