21 december 2021

Vi tar våra medarbetares arbetsmiljö på fullt allvar

Den senaste tiden har debatten om en del av vår skolverksamhet varit livlig såväl internt inom kommunorganisationen som externt i media och bland allmänheten. Vi behöver kunskap från verksamheten och välkomnar alltid synpunkter från våra medarbetare. Deras och elevernas arbetsmiljö är oerhört viktig.

– Utmaningarna kopplade till den sistnämnda gruppen, eleverna, har tyvärr kommit i skymundan och inte lyfts fram på ett konstruktivt sätt. Att vi fört flera samtal och har en bra dialog med våra fackliga organisationer eller att vi är överens om hur vi ska hjälpas åt har inte heller kommit fram i mediarapporteringen, säger kommunstyrelsens ordförande Malin Svanholm (S) och får medhåll av bildningsnämndens ordförande Thomas Näsholm (S):

– Vår gymnasieskola Ådalsskolan är en arbetsplats med hög andel behöriga lärare och låga sjuktal. Det är en arbetsplats som enligt undersökningar de senaste åren har en mycket god arbetsmiljö.

Malin Svanholm och Thomas Näsholm framhåller att ledningen för Ådalsskolan under lång tid utfört ett kompetent och proffsigt jobb, som lyft skolan rejält.

– Vi är medvetna om att det finns saker att utveckla och förbättra i alla skolformer från förskola till vuxenutbildning; ett jobb vi redan startat. Dialogen mellan politiken, förvaltningen, skolledarna och de fackliga organisationerna är i full gång, säger Thomas Näsholm.

Olika utmaningar för de olika skolformerna
Den analys som gjorts de senaste veckorna pekar på att det är i grundskolan som de största utmaningarna finns hos skolledare, men även bland lärare och övrig personal.

När det gäller gymnasieverksamheten på Ådalsskolan (som även innefattar Nordvik) och Räddningsgymnasiet är det tydligt att ett antal interna processer behöver förbättras, främst ekonomistyrningen och de rutiner som är kopplade till handlingsplaner och anpassningsåtgärder. Detta eftersom det är hanteringen av det sparbeting som bildningsnämnden beslutade om i februari som anses vara den verkliga orsaken till den kraftiga interna reaktionen.

En av de stora utmaningarna i förskolan är att i den ekonomiskt slimmade organisationen, skapa hållbara förutsättningar för pedagogerna att planera den undervisning som varje barn har rätt till.

Handlingsplan ska grundlägga fortsatt utveckling
För att på ett tydligt sätt samla ihop de utvecklingsområden som diskuterats de senaste veckorna fattade bildningsnämndens ordförande i fredags (2021-12-17), efter samråd med fackliga organisationer, ett delegationsbeslut där förvaltningschefen fick i uppdrag att utarbeta en handlingsplan.

Handlingsplanens ska belysa dessa punkter:

  • Skolledarnas arbetsmiljö
  • Förvaltningens ekonomiprocesser samt förankring och beredning av ärenden inför beslut i bildningsnämnden
  • Intern kommunikation
  • Samverkan mellan fackliga organisationer och förvaltningen
  • Grundskolan

Planen ska fastställas den 27 januari 2022 vid ett extrainsatt nämndsmöte.

Vi svarar gärna på frågor
Vi vill med detta meddelande göra fler uppmärksamma på delegationsbeslutet som även bifogas detta meddelande.

Vi som är politiskt ansvariga utvecklar gärna resonemanget och svarar på era frågor.

Malin Svanholm (S)
Kommunstyrelsens ordförande
070-618 03 63
malin.svanholm@kramfors.se

Thomas Näsholm (S)
Ordförande bildningsnämnden
073-274 51 61
thomas.nasholm@kramfors.se

Läs mer:
Delegationsbeslut Pdf, 121.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommun & demokrati

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Malin Svanholm (S)
Kommunstyrelsens ordförande
070-618 03 63
malin.svanholm@kramfors.se

Thomas Näsholm (S)
Ordförande bildningsnämnden
073-274 51 61
thomas.nasholm@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.