29 december 2021

Friskvårdssatsning för kommunens medarbetare

Kramfors kommun strävar efter att medarbetarna ska ha ett friskt och hållbart liv, både privat och i arbetet. Friskvårdsbidraget är en viktig del i att kunna bidra till ett friskare liv och förebygga ohälsa.

Som en del i Kramfors kommuns strävan att bli en än mer attraktiv arbetsgivare, samt främja medarbetarnas hälsa, tas det ekonomiska motkravet från medarbetaren bort från friskvårdsbidraget.

– Kommunen ser positivt på att alla medarbetare nu ges ännu bättre möjlighet att ta hand om sin hälsa genom att använda friskvårdsbidraget, säger Malin Svanholm (S), kommunstyrelsens ordförande.

HR-chef Fredrik Mattsson tycker att detta är viktigt ur arbetsmiljösynpunkt.

– Det är många hos oss som antingen har stillasittande arbete eller arbete som är fysiskt krävande, friskvård är lika viktigt för båda. Vi hoppas att det nya upplägget för friskvårdsbidraget gör att fler får möjligheten till ett hållbart arbetsliv med minskat sjuktal.

Bidrag till hela kostnaden
För att fler ska kunna nyttja friskvårdsbidraget kommer därför upplägget av friskvårdsbidraget ändras från och med årsskiftet. Från 2022 kommer friskvårdsbidraget ges till fullt belopp utan ekonomiskt motkrav från medarbetaren, detta för att inte riskera att någon avstår från friskvårdsaktivitet av kostnadsskäl. Vid köp av exempelvis ett gymkort för 1000 kronor så står arbetsgivaren för hela kostnaden, (max 1400:-/år beroende på anställningstid och anställningsform).

Friskvårdsaktiviteter utövas även fortsättningsvis på fritiden och genom eget engagemang. Kramfors kommun hoppas genom detta inspirera och motivera till att fler medarbetare ges möjligheten att utöva någon form av friskvård.


Kommun & demokrati

Uppdaterad: Sidansvarig: Jeanette Rönnberg

Frågor kring nyheten?

Malin Svanholm (S)
Kommunstyrelsens ordförande
0612-801 04
malin.svanholm@kramfors.se

Fredrik Mattsson
Enhetschef HR
0612-808 12
fredrik.mattsson@kramfors.se