04 januari 2022

25 positiva nyheter från 2021

Pandemi och förhindrande av smittspridning har till stor del präglat 2021, men det har också hänt många bra, roliga och utvecklande saker. Vi har plockat ut ett antal av dem - varsågod, ha en fin läsning!

En äldre kvinna sitter vid en bord. Hon får hjälp av en anställd i hemtjänsten med att skriva.

25 nya fastanställningar inom Kramfors äldreomsorg

Kramfors kommun har alltid behov av resurser inom äldreomsorgen och det finns många som går på vikariat. I mars var vi därför glada att kunna berätta att 25 av dessa visstidsanställningar omvandlats till fasta tjänster.

www.kramfors.se/stod--omsorg/nyheter/nyheter---stod--omsorg/2021-03-18-25-nya-fastanstallningar-inom-kramfors-aldreomsorg.html Länk till annan webbplats.

Sex miljoner till skolutveckling

I början av året fick bildningsförvaltningen veta att Skolverket beviljat deras ansökan om projektmedel för att utveckla situationen kring nyanlända och flerspråkiga barn samt elevers lärande.

Fram till och med vårterminen 2023 ska man till exempel utveckla organisationen av studiehandledning och modersmålsundervisning. Digitala stödsystem samt mottagnings- och överlämningsprocessen är annat man arbetar med. Dessutom satsar förvaltningen på kompetensutveckling inom språk i kommunens alla skolformer.

www.kramfors.se/barn--utbildning/nyheter/nyheter---barn--utbildning/2021-01-29-miljonstod-till--skolutveckling-kring-nyanlanda-och-flersprakiga-barn-samt-elevers-larande.html Länk till annan webbplats.

Bästa Tillväxt 2021 i Västernorrland

I december fick vi besked om att Kramfors kommun vunnit Synas utmärkelse ”Bästa Tillväxt 2021 i Västernorrlands län”. Det är första gången som Kramfors kommun toppar Bästa Tillväxt i Västernorrland. Tidigare år har vi legat på mer undanskymda platser, men långsiktiga insatser och hårt arbete börjar nu ge frukt.

På andra respektive tredje plats kom Timrå och Sollefteå kommuner.

https://magasin.kramfors.se/artiklar/kramfors-har-bast-tillvaxt-i-vasternorrlands-lan-2021/ Länk till annan webbplats.

Susanne Königson, Peter Gerdin, Malin Svanholm, Per-Inge Sundell, Tomas Byberg, Malin Norlander, Jon Björkman och Lars Lindblom.

Susanne Königson, Peter Gerdin, Malin Svanholm, Per-Inge Sundell, Tomas Byberg, Malin Norlander, Jon Björkman och Lars Lindblom.

Satsning i Nordingrå för sysselsättning och ökad inflyttning

Kommunstyrelsen beslutade i november att tillsammans med det nybildade bolaget Vågsfjärden Inn skapa förutsättningar för att etablera en attraktiv miljö för utveckling av dataspel på Nordingråvallen.

Företagen 52 Invest och Per Inge Fastighet AB har köpt Vågebo i Nordingrå med intentionen att förvandla det till ett kontorshotell och/eller coworking space. Utöver det finns även planer på att tillsammans med dataspelbolag forma en kreativ utvecklingsmiljö för studenter, innovatörer och entreprenörer som vill producera dataspel och bidra till en utvecklad dataspelbransch.

Kramfors kommun har sedan 2019 arbetat för en etablering av dataspelbranschen under varumärket High Coast Game Lab. Målsättningen är att dataspelsbranschen inom fem år ska generera 200 nya jobb, 50 -100 studerande, ha 10 spelteam etablerade samt att om tio år ha etablerat ett hållbart kluster med livskraftiga spelföretag som genererar skattemedel.

www.kramfors.se/naringsliv--arbete/nyheter/nyheter---naringsliv--arbete/2021-11-24-satsning-i-nordingra-skapar-sysselsattning-och-okad-inflyttning.html Länk till annan webbplats.

Nominerade till Laddguldet

Sedan några år tillbaka delar 2030-sekretariatet ut sitt pris Laddguldet till kommuner och fastighetsägare som slåss om titeln Sveriges bästa elbilskommun. 2021 var vi stolta över att finnas med bland de nominerade!

– Vi är självklart väldigt glada över nomineringen. Kramfors kommun har i det politiskt antagna programmet för ekologisk hållbarhet uttryckt ambitioner om att minska vår klimatpåverkan och vi är inne på en lång och viktig resa, säger Jon Björkman (V), vice ordförande kommunstyrelsen.

Tyvärr lyckades vi inte kamma hem guldet, men är nöjda över att ha blivit uppmärksammad för det arbete som görs. Vi gratulerar vinnarna Göteborgs stad och Örebrobostäder!

www.kramfors.se/bygga-bo--miljo/nyheter/nyheter---bygga-bo--miljo/2021-11-26-kramfors-kan-vinna-laddguldet.html Länk till annan webbplats.

Laddstolpe i Nordingrå

Laddstolpe på Nordingråvallen.

Sverigefinsk vecka

Efter kriget flyttade cirka 320 00 finländare till Sverige för att söka jobb. Även till Kramfors kom många; här saknades arbetskraft inom både skogs- och textilindustrin. Kramfors kommun är sedan några år del av finskt förvaltningsområde då det bor cirka 1500 sverigefinnländare här, varav 400 är första generationen.

Under november anordnade vi tillsammans med Kramfors finska förening en veckan full av kulturarrangemang. I Kramfors konsthall kunde man beskåda utställningen ”När Finland kom till Sverige, Kun Suomi Routsiin muutti”, som beskriver den stora flyttströmmen.

www.kramfors.se/kommun--demokrati/nyheter/nyheter---kommun--demokrati/2021-11-18-sverigefinsk-utstallning-invigd.html Länk till annan webbplats.

Satsning på ödehusprojekt

Under två års tid ska vi tillsammans med Umeå universitet bedriva projektet ”Att återvinna ett hem – livsstilsmigration och drömmen om landet”.

Projektet, som finansieras via Vinnova, ska undersöka hur vi kan skapa estetiska, hållbara och inkluderande livsmiljöer i våra små serviceorter på landsbygden, men också se hur vi kan tillgängliggöra och skapa boende för fler personer genom att ta tillvara så kallade ödehus.

www.kramfors.se/kommun--demokrati/nyheter/nyheter---kommun--demokrati/2021-10-26-pengar-beviljade-for-odehusprojekt.html Länk till annan webbplats.

Kramfors gymnasieskolor inför digital kuratorstjänst

Kramfors gymnasieskolor har under snart ett decennium varit pionjär inom digitaliseringen av svenska skolan. Genom att använda digitala verktyg som på allvar ändrar beteenden, ger ökad tillgänglighet och större möjligheter till medborgarservice har skolorna lyckats bibehålla god kvalité i sin verksamhet.

Nu tar skolorna nästa steg och inför en digital kuratorstjänst. Med hjälp av den nya digitala tjänsten ska elever komma i kontakt med en kurator via sin dator, mobil eller surfplatta. Det går att chatta, eller samtala via ljud och bild, på ett sätt som unga är vana vid idag.

www.kramfors.se/barn--utbildning/nyheter/nyheter---barn--utbildning/2021-10-28-kramfors-gymnasieskolor-infor-ny-digital-kuratorstjanst.html Länk till annan webbplats.

95 platser plus på rankingen av företagsklimatet

Arbetet för att skapa Västernorrlands bästa företagsklimat till 2025 är i full gång och det börjar även ge resultat. När Svenskt Näringsliv släppte sin rankinglista i september stod det klart att Kramfors kommun klättrat 95 platser sedan ifjol, från plats 243 till 148.

Placeringen är vår bästa sedan rankingen startade år 2001 och förbättringen jämfört med året innan är den största i länet. Den tidigare bästa placeringen för Kramfors kommun är från 2014 då vi hamnade på plats 174.

www.kramfors.se/naringsliv--arbete/nyheter/nyheter---naringsliv--arbete/2021-09-22-kramfors-kommun-klattrar-rejalt-i-svenskt-naringslivs-ranking-av-foretagsklimatet.html Länk till annan webbplats.

Högsta betyg för
Yrkeshögskolan Höga Kusten

Mycket hög kvalitet! Det fina betyget fick Yrkeshögskolan Höga Kusten för sin utbildning Psykiatrispecialiserad undersköterska/vårdare/stödpedagog i Kramfors av Myndigheten för yrkeshögskolan.

– Så klart är jag stolt och glad när vi får det här fina betyget från vår myndighet. Vi på Yrkeshögskolan Höga Kusten arbetar hårt med kvalitetssäkring i våra utbildningar för att ge studerande bästa möjliga förutsättningar att studera och klara utbildningarna, sade Agneta Fredriksson, enhetschef för Yrkeshögskolan Höga Kusten.

www.kramfors.se/barn--utbildning/nyheter/nyheter---barn--utbildning/2021-07-05-hogsta-betyg-for-yrkeshogskolan-hoga-kusten.html Länk till annan webbplats.

Björn Seiser visar upp något av vad man kan inhandla på Disaboden.

Björn Seiser visar upp något av vad man kan inhandla på Disaboden.

Disaboden öppnade i Kramfors

Dagliga verksamheten Disa har länge haft behov av ett centralt ställe att sälja de produkter som produceras på Navet och Återbruket. I december blev det verklighet när man öppnade upp portarna till Disaboden i Kramfors. Här hittar man fint hantverk som till mångt och mycket är gjort av återbrukat material. Även bakverk går att köpa.

Disa, som står för ”delaktig i sitt arbete” har till uppgift att skapa en meningsfull arbetsdag för människor med en funktionsvariation. Verksamheten är anpassa efter de behov, förutsättningar och intressen som den enskilde har.

www.kramfors.se/stod--omsorg/nyheter/nyheter---stod--omsorg/2021-11-30-disaboden-oppnar-i-wibergska-huset---invigning-den-1-december.html Länk till annan webbplats.

Biblioteket tilldelades barnrättsutmärkelsen Elefanten

I september fick biblioteket det glädjande beskedet om att de fått hedersbetygelsen Elefanden av Svens biblioteksförening. Priset belönar biblioteksverksamheter som arbetat för att stärka barns rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention.

Kramfors barnrättstema har på ett genomtänkt sätt arbetat i åtta steg för att implementera barnkonventionen. Exempel på ökad tillgänglig biblioteksservice är kapprumsbibliotek på samtliga förskolor, utdelning av sommarbok till mellanstadieelever och pedagogtag som ger möjlighet att besöka bibblan med förskola eller klass även efter stängning,

www.kramfors.se/barn--utbildning/nyheter/nyheter---barn--utbildning/2021-09-22-biblioteket-tilldelas-barnrattsutmarkelsen-elefanten.html Länk till annan webbplats.

Höstturné med näringslivet i fokus

Under hösten genomfördes fem företagsträffar på olika platser i kommunen. Näringslivsenheten och politiker fick då chansen att möta lokala företagare. Skulebergets havscamping, Centrum i Ullånger, Kusthallen i Nordingrå, Hotell Kramm i Kramfors och Arena Dannero på Sandslån var de ställen fick vara värd för de välbesökta träffarna.

www.kramfors.se/naringsliv--arbete/nyheter/nyheter---naringsliv--arbete/2021-09-23-hostturne-med-naringslivet-i-fokus---forsta-foretagstraffen-genomford.html Länk till annan webbplats.

Malin Svanholm, kommunstyrelsens ordförande i Kramfors, lyssnar på Hans-Erik ”Hacke” Näslund, Docksta BTK och Vibyggerå Byalag.

Malin Svanholm (S), kommunstyrelsens ordförande i Kramfors, lyssnar på Hans-Erik ”Hacke” Näslund, Docksta BTK och Vibyggerå Byalag.

Ny station för återbruk på Högberget

När Återvinningens dag firades på Högberget den 29 september passade vi också att inviga den nya stationen för återbruk samt textinsamling. Efterfrågan att kunna lämna in textilier och produkter till återbruk har varit stor både från besökare och personal, så det var med stor glädje som återbruksstationen öppnades.

www.kramfors.se/bygga-bo--miljo/nyheter/nyheter---bygga-bo--miljo/2021-09-24-ny-station-for-aterbruk-pa-hogberget.html Länk till annan webbplats.

www.kramfors.se/bygga-bo--miljo/avfall-och-atervinning/minska-avfallet/aterbruk.html Länk till annan webbplats.

Wiborghslund i Bollstabruk invigd

Olof och Barbro Wiborgh donerade för några år sedan en större summa pengar till Bollstabruks Intresseförening, att användas till sådant som gagnar utveckling och trivsel på orten. I augusti invigdes därför Wiborghslund vid västra infarten till samhället.

Tillkomsten av Wiborghslund har skett på initiativ från Bollstabruks Intresseförening och i samarbete med bland annat SCA, Kramfors kommun och lokala företag. Kramfors kommun har upplåtit mark, bidragit med markberedning och kommer att ansvara för gräsklippningen framöver.

– Det här är ett utmärkt exempel på vad samverkan och lokalt engagemang kan leda till för en ort, sa kommunstyrelsens ordförande Malin Svanholm (S) som invigningstalade.

www.kramfors.se/se--gora/nyheter/se--gora/2021-08-25-wiborghslund-i-bollstabruk-invigd.html Länk till annan webbplats.

Ådalen 31 – 90 år senare

Den 14 maj 2021 var det 90 år sedan Ådalen 31. För att uppmärksamma 90-årsminnet uppmanade vi föreningar och organisationer som ville vara med och högtidlighålla jubileet att ansöka om bidrag för sina idéer. Resultatet blev nio olika arrangemang som ägde rum mellan maj och oktober.

Vi rustade också upp den cirka fem kilometer långa demonstrationsvägen från Frånö till Lunde folkets hus. Sly röjdes och delar av vägen grusades upp. Konstnären Janne Björkman formgav vägvisningsskyltar med karta och ett urval av texter ur Birger Normans bok Ådalen 21.

www.kramfors.se/kommun--demokrati/kramfors-utvecklar/projektarkiv/adalen-31---program-for-90-arsminnet.html Länk till annan webbplats.

I oktober anordnade vi dessutom en kulturarvskonferens på Sandö under temat Ådalen 31 – 90 år senare

www.kramfors.se/kommun--demokrati/nyheter/nyheter---kommun--demokrati/2021-07-01-kulturarvskonferens-om-adalen-31---90-ar-senare.html Länk till annan webbplats.

Ortsutvecklingsmedel föder kreativa idéer

Bygget av framtidens Kramfors kommun är en prioriterad fråga. Kommunen satsade därför 1,5 miljoner kronor på samhällsutveckling under 2021. En tredjedel av denna pott var möjlig för föreningar och utvecklingsgrupper att söka projektmedel ur.

Intresset och gensvaret var stort och vi fick in många intressanta ansökningar. En av dem var Omnevikens byaförening som för sina medel byggde en fossilfri laddningsstation vid Omnebadet.

www.kramfors.se/kommun--demokrati/nyheter/nyheter---kommun--demokrati/2021-07-09-omnevikens-byaforening-satsar-pa-fossilfri-laddningsstation.html Länk till annan webbplats.

Inför 2022 har vi ökat satsningen på ortsutveckling till två miljoner kronor.

www.kramfors.se/kommun--demokrati/nyheter/nyheter---kommun--demokrati/2021-12-14-okad-satsning-pa-ortsutveckling-2022.html Länk till annan webbplats.

Rickard Nordenberg, Robert Strandh och Mikael Sehlstedt från Omnevikens byaförening.

Rickard Nordenberg, Robert Strandh och Mikael Sehlstedt från Omnevikens byaförening.

Många ungdomar ute på feriepraktik och sommarjobb

Rekordmånga ungdomar i kommunen fick under sommaren chansen till feriepraktik/sommarjobb. 59 elever i årskurs 9 tackade ja till tre veckors feriepraktik och 116 ungdomar på gymnasiet erbjöds sommarjobb.

www.kramfors.se/barn--utbildning/nyheter/nyheter---barn--utbildning/2021-06-22-manga-ungdomar-ute-i-feriepraktik-och-sommarjobb.html Länk till annan webbplats.

Kraftsamling för ett jämställt Västernorrland fritt från våld

I Västernorrland arbetar myndigheter, kommuner, region och länsstyrelsen tillsammans för att våldet i nära relationer och mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kramfors kommun är en självskriven part i det strategiska arbetet för att tydliggöra och förstärka den länsövergripande handlingsplanen mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Det sker även många konkreta insatser runt om i länet såsom samarbeten med fastighetsbolag för att stötta boende i hur de kan agera om de misstänker att en granne utsätts för våld och i skolorna pågår ett arbete kring att förändra synen på machokultur och traditionella könsnormer.

www.kramfors.se/kommun--demokrati/nyheter/nyheter---kommun--demokrati/2021-06-24-kraftsamling-for-ett-jamstallt-vasternorrland-fritt-fran-vald.html Länk till annan webbplats.

Vi deltog också i kampanjveckan En vecka fri från våld i november.

www.kramfors.se/kommun--demokrati/nyheter/nyheter---kommun--demokrati/2021-11-25-orange-day---tillsammans-mot-relationsvald.html Länk till annan webbplats.

Invigning av nya Skuleliften

Den 29 juni var en glädjens dag, inte bara för Kramfors kommunorganisation utan många fler som berörs av Skulebergets nya linbana. Glädje, stolthet och mod var ord som många använde sig av i sina invigningstal, handlingskraft, samverkan och utveckling likaså. Den nya linbanan ger helt enkelt framtidstro och livskraft!

Invigningen hölls på grund av pandemin för särskilt inbjudna gäster. Den imponerande talarlistan bestående av näringsidkare, politiker, tjänstepersoner och privatpersoner, bjöd på historia, inblick i hur bygget gått till, framtidstankar, lycka till-hälsningar och mycket annat.

– Det är med allra största stolthet jag står här idag. Bygget av linbanan har verkligen åskådliggjort Kramfors kommuns vision ”Tillsammans har vi mod att skapa livskraft – i hela vår kommun”, sade Malin Svanholm (S), kommunstyrelsens ordförande.

Kramfors kommunalråd Malin Svanholm och landshövding Berit Högman på premiärtur av nya linbanan.

Kramfors kommunalråd Malin Svanholm och landshövding Berit Högman på premiärtur av nya linbanan.

Höga Kusten-stipendiet till Matteo Rosa

Landskapet och naturen i Höga Kusten går hand i hand med den arbetsprocess som Malmökonstnären Matteo Rosa har i sitt konstnärskap. Att bli belönad med vårt konstnärsstipendium var därför en glädjande händelse för honom.

– Jag ser en koppling mellan de geologiska krafter som format landskapet och hur jag själv arbetar. Naturens utveckling innehåller en slump, som jag attraheras av, sadeMatteo Rosa.

www.kramfors.se/se--gora/nyheter/se--gora/2021-06-30-arets-hoga-kusten-stipendiat-attraheras-av-landskapets-slump.html Länk till annan webbplats.

God och nära vård – mål för länets kommuner och regionen

En vård som är nära invånaren, som utgår från enskilt behov och som i högre grad genomförs förebyggande. Det är visionen för det arbete som Kramfors kommun tillsammans med övriga kommuner i läget och Region Västernorrland på började i maj.

Omställningen till God och nära vård är ett nationellt arbete som initierats av regeringen och Sveriges kommuner och regioner, SKR. Kramfors kommun har två pilotprojekt med i Västernorrlands portfölj av utvecklingsarbeten. I ”Hemma hos mig” ska nya arbetsmetoder och digitala lösningar arbetar för att den enskilde i större utsträckning ska få sin hälso- och sjukvård så nära som möjligt. I ”Arena barn och unga” står barn och ungas psykiska hälsa i fokus.

www.kramfors.se/stod--omsorg/nyheter/nyheter---stod--omsorg/2021-05-25-god-och-nara-vard---mal-for-lanets-kommuner-och-regionen.html Länk till annan webbplats.

www.kramfors.se/naravard Länk till annan webbplats.

www.kramfors.se/stod--omsorg/nyheter/nyheter---stod--omsorg/2021-06-17-hemma-hos-mig---vard-ska---ges-nara-den-behovande.html Länk till annan webbplats.

Uppvaktning av Sandra Näslund

Efter en skadefylld försäsong tog Sandra Näslund på ett imponerande sätt VM-guld i Idre. Inför OS nu i februari är hon på förhand ett av Sveriges största medaljhopp i skicross. I maj uppvaktade kommunstyrelsens ordförande Malin Svanholm (S) och kommunstyrelsens vice ordförande Jon Björkman (V) Sandra, som också är Kramforsambassadör. Naturligtvis förärades hon och sambon Hanna Person en mössa med Kramfors nya platsvarumärke.

www.kramfors.se/kommun--demokrati/nyheter/nyheter---kommun--demokrati/2021-05-27-kramfors-kommun-uppvaktade-skicrosstjarnan-sandra-naslund.html Länk till annan webbplats.

Sandra Näslund med sambo Hanna Person samt politikerna Malin Svanholm och Jon Björkman i helt nya Kramforsmössor.

Sandra Näslund med sambo Hanna Person samt politikerna Malin Svanholm och Jon Björkman i helt nya Kramforsmössor.

Ökad tillgänglighet till kulturmiljöer

Kramfors är en kommun rik på dramatiska berättelser och kulturmiljöer som vittnar om det förflutna. Många av våra besöksmål är kulturmiljöer, allt från forntida borgar till moderna byggen. Dessa kan dock vara ganska svåråtkomliga för personer med olika former av funktionsvariationer.

Under året har vi därför bedrivit projektet INKULT – inkluderande kulturmiljöer. Elever inom grundsärskolan har fått testa olika former för hur tillgänglighet, inkludering och delaktighet ska kunna förbättras. Mariebergs kulturreservat och marschvägen för Ådalen 31 har varit så kallade testbäddar och Köja-Marieberg Lokalhistoriska Förening har varit samarbetspartner.

www.kramfors.se/kommun--demokrati/nyheter/nyheter---kommun--demokrati/2021-01-25-projekt-for-okad-tillganglighet-till-kulturmiljoer.html Länk till annan webbplats.

www.kramfors.se/kommun--demokrati/nyheter/nyheter---kommun--demokrati/2021-05-27-sarskolans-elever-provgar-demonstrationsvagen.html Länk till annan webbplats.

Värdiga mottagare av företagsutmärkelser

Trots brinnande pandemi delade vi tillsammans med företagarorganisationerna ut välförtjänta företagsutmärkelser. Någon företagsgala eller större sammankomst anordnades inte utan prisceremonin filmades i förväg och sändes på nätet. Filmen och vilka som fick priserna går att se via länken här nedan.

På bilden syns Fredrik Sundström, Sundströms Bil AB, som utsågs till Årets företagare 2020.

www.kramfors.se/naringsliv--arbete/nyheter/nyheter---naringsliv--arbete/2021-02-26-fem-vardiga-mottagare-av-foretagsutmarkelser-for-2020.html Länk till annan webbplats.

Fredrik Sundström med diplom och blommor

Fredrik Sundström

Kommun & demokrati

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Annica Kjellin
Kommunikationschef
0612-801 85
annica.kjellin@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.