04 januari 2022

En bra arbetsmiljö är viktig för alla

Den senaste tidens mediegranskning om vår individ- och familjeomsorg (IFO) har visat på att Kramfors kommun har ett ansträngt läge inom socialtjänsten. Hög personalomsättning bland socialsekreterarna har resulterat i kostsamma konsulter för att vi ska klara att hantera vårt viktiga uppdrag.

– Vi vill som politiker återigen tydliggöra att en bra arbetsmiljö är viktig för alla, oavsett vart i organisationen man arbetar. I artiklarna har det framkommit att brister i arbetsmiljön skulle vara orsaken till den höga personalomsättningen. Vi vet att orsaken till att medarbetare valt att sluta är flera, men bara att någon uppger arbetsmiljön som skäl måste ses som en varningssignal på att något kanske inte är bra, säger Malin Svanholm (S) kommunstyrelsens ordförande.

– Att vår individ och familjeomsorg fungerar är otroligt viktigt för de Kramforsbor som av någon anledning far illa och behöver vår hjälp, säger Gudrun Sjödin (S) ordförande välfärdsnämnden.

Tillsammans skapar vi vår arbetsmiljö

En god arbetsmiljö skapar chefer och medarbetare i dialog och i samverkan med våra fackliga organisationer. Under våren upplöstes tyvärr den lokala föreningen för Akademikerförbundet SSR. Tjänstepersoner har haft en inledande dialog med fackförbundets ombudsman och hoppas att det åter ska startas en lokal förening då det ses som särskilt viktigt att kunna ha en lokal och nära dialog.

Som alltid är det viktigt att ta lärdom av historien, men också lägga fokus framåt. Att vara fackligt förtroendevald är ett viktigt uppdrag och en möjlighet att tillsammans med arbetsgivaren utveckla och skapa en bra verksamhet med bra arbetsmiljö.

Handlingsplan

– Vi i den politiska majoriteten i Välfärdsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att tillsammans med de fackliga organisationerna inom IFO arbeta fram en handlingsplan för förbättrad arbetsmiljö- och kompetensförsörjning. Vid kommande sammanträde i välfärdsnämnden ska förvaltningschefen rapportera hur långt de kommit i arbetet, säger Gudrun Sjödin (S) ordförande Välfärdsnämnden.

Oavsett vilken del av organisationen man jobbar inom är en god arbetsmiljö där man trivs och mår bra grunden för att kunna ge Kramforsbon den service och det stöd den behöver. Därför har förvaltningschefen valt att ge samtliga verksamhetschefer inom Välfärdsförvaltningen i uppdrag att upprätta en handlingsplan för perspektivet medarbetare.

Den ska innehålla insatser och aktiviteter på kort och lång sikt utifrån nedanstående delar:

  • Kompetensförsörjning
  • Arbetsmiljö
  • Minskat sjuktal
  • Tryggare anställningar och bättre anställningsvillkor

Handlingsplanerna ska vara klar senast den 31 mars. I samband med nämnden i februari ska en rapport ges från respektive verksamhetschef hur långt man kommit i arbetet.

Kommun & demokrati

Uppdaterad: Sidansvarig: Annica Kjellin

Frågor kring nyheten?

Malin Svanholm (S)
Kommunstyrelsens ordförande
0612-801 04
malin.svanholm@kramfors.se

Gudrun Sjödin (S)
Ordförande välfärdsnämnden
0612-801 32 gudrun.sjodin@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.