19 april 2022

Beslut taget om insamlingssystem för rest- och matavfall

Vid produktionsnämndens möte den 13 april togs beslutet att under 2024 införa ett system för separat utsortering och insamling av rest- och matavfall.

– Ett efterlängtat beslut som nu tagits och även ett beslut som många väntat på. Nu kan vi starta arbetet med upphandling och förberedelser inför övergången till det nya insamlingssystemet. Ser fram emot 2024 när alla i kommunen kan börja använda de nya kärlen, säger Malin Svanholm (S), kommunstyrelsens ordförande.

I det underlag som låg till grund för beslutet har man vägt in flera olika delar och aspekter för att slutligen besluta att:

  • Under 2024 införa ett system för separat utsortering och insamling av rest- och matavfall för en- och tvåfamiljshus med tvådelade kärl. Flerfamiljshus och verksamheter ska behålla de gröna kärlen för restavfall och samla in matavfall i bruna kärl alternativt underjordsbehållare.
  • Utsortering och insamling av matavfall ska erbjudas alla hushåll i kommunen.

– Ett positivt beslut för en hållbar avfallshantering, återvinning ska vara en naturlig och okomplicerad del i vardagen. Genom detta system ger vi Kramforsbon förutsättningar att minska sin miljöpåverkan. Att omhändertagandet av matavfallet även sker i vårt närområde är ytterligare en positiv del, säger Rainor Melander, ordförande produktionsnämnden.

Rekommenderat insamlingssystem

Tvådelat kärl är det bästa för Kramfors kommun eftersom det är ett flexibelt system som passar både dagens och morgondagens förutsättningar. Det är ett kostnadseffektivt system som ger medborgarna en funktionell lösning för att sortera ut matavfall. Systemet är utbyggbart genom att fler kärl kan erbjudas för andra avfallsslag. Det är också viktigt att tänka på hur det i framtiden går att kombinera med fastighetsnära insamling av förpackningar.
Matavfallet kommer samlas in i papperspåse som kommunen tillhandahåller eftersom det är ett krav från Hemab dit matavfallet ska levereras för att sedan rötas.
Hemkompostering kommer även i fortsättningen vara tillåtet, under förutsättning att komposten är anmäld till Miljö- och byggavdelningen.

Vad händer nu?

Produktionsnämnden har uppdraget att påbörja arbetet med upphandlingen av tvådelade kärl till en- och tvåfamiljshus samt bruna kärl till flerfamiljshus. Teknisk chef har även uppdraget att teckna avtal gällande avfallshämtning utav rest- och matavfall med vägning from 1 mars 2024.

Här ansöker du om hemkompostering via vår e-tjänst Länk till annan webbplats.

Regeringens beslut om insamling av matavfall samt övergångsbestämmelser för förpackningsavfall Länk till annan webbplats.

Länk till Hemabs sida om matavfall Länk till annan webbplats.


Kommun & demokrati

Uppdaterad: Sidansvarig: Jeanette Rönnberg

Frågor kring nyheten?


Malin Svanholm (S)
Kommunstyrelsens ordförande
0612-801 04
malin.svanholm@kramfors.se

Rainor Melander
Ordförande produktionsnämnden
rainor.melander@kramfors.se