11 maj 2022

Besöksnäringens prioriterade fokusområden

För en hållbar utveckling och en stark besöksnäring har Kramfors kommun tagit beslut om strategiska utvecklingsområden för besöksnäringen. Med en tydlig inriktning samlar vi resurser där vi ser positiva utvecklingseffekter för både företagsklimat och våra kommuninvånare.

– Besöksnäringen är en motor för tillväxt. Den driver utvecklingen inte bara för verksamheter inom turism och friluftsliv, utan är också betydelsefull för andra branscher, säger Malin Svanholm (S), kommunstyrelsens ordförande.

Regionalt samarbete – lokal anpassning

Arbetet med en inriktning för besöksnäring tar avstamp i den strategi som Höga Kusten Destinationsutveckling har tagit fram Strategi 2030 för Höga Kusten. Tillsammans med övriga kommuner i Höga Kusten skapar vi samsyn och gemensam inriktning mot framtiden.

– Vår lokala besöksstrategi fastställer utvecklingsområden för att rikta resurser mot framtida mål. Den kommer användas som beslutsunderlag gällande satsningar och tillväxt i kommunen. Vi samlar helt enkelt resurserna där vi ser utvecklingsmöjligheter, säger Susanne Königson, Tillväxt och näringslivschef.

Prioriterade fokusområden

 1. Kompetensförsörjning och företagsklimat
  - Öka inventeringsgraden och locka flera investerare
  - Förenkla och underlätta företagande och entreprenörskap
 2. Fler och förlängda besökssäsonger med högre besökskapacitet
  - Produktutveckling och innovation
  - Fler besökare under hela året
 3. Informationsspridning och synlighet
  - Stärk platsvarumärket
 4. Hållbar samhällsutveckling
  - Hållbarhet i allt
  - Utveckla infrastruktur och öka tillgängligheten

Riktlinjen för besöksnäring fastställdes i kommunstyrelsen den 10 maj.

Riktlinje för besöksnäring Kramfors kommun 2022-2025 Pdf, 469.4 kB.

Kommun & demokrati

Uppdaterad: Sidansvarig: Annica Kjellin

Frågor kring nyheten?

Malin Svanholm (S)
Kommunstyrelsens ordförande
0612-801 04
malin.svanholm@kramfors.se

Susanne Königson
Tillväxt- och näringslivschef
0612-803 20
susanne.konigson@
kramfors.se


Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.