02 september 2022

Vi fortsätter växla upp tillsammans - chefer fördjupar sig i arbetet

Vid fyra tillfällen under 2022 har det pågått workshops för chefer vid Kramfors kommun för att få information om och diskutera kommunens personalpolitiska program. Programmet syftar till att vara vägledande för hur vi gemensamt och tillsammans ska arbeta i kommunen.

– Vi har arbetat fram programmet tillsammans, tjänstepersoner, politiker och förankrat processen brett och sett till att man har fått tycka till från olika håll, säger Malin Svanholm, kommunstyrelsens ordförande.

– Våra medarbetare är kommunens viktigaste resurs, det är drivet och ledstjärnan i arbetet, säger Malin Svanholm.

Camilla Johansson, verksamhetschef inom hälso- och sjukvård, var med på onsdagens träff, som var den sista av fyra likadana workshops som genomförts under året.

– Det är bra att träffas över verksamhetsgränserna i detta gemensamma arbete. Man får ta del av varandras olika erfarenheter, det blir en styrka, säger Camilla Johansson.

Arbetet fortsätter

Nästa steg, och förväntningen, är att cheferna som nu deltagit i workshopen ska känna till och stå för innebörden och syftet i programmet för att i sin tur föra vidare budskapet vidare till sina medarbetare.

– Ett arbetsmaterial kommer tas fram som stöd för hur cheferna kan lyfta väsentligheter ur programmet, till exempel vid APT, säger tf HR–chef, Birgitta Larsson.

Utmaningen framåt blir att koppla ihop det hela i det implementeringsarbete som fått arbetsnamnet ”Tillsammans växlar vi upp” för att nå ut med programmets budskap i hela organisationen.

Medarbetarna i fokus

Ett steg i rätt riktning är den medarbetarkampanj som genomförts i sommar. Sju medarbetare inom olika yrkesgrupper i kommunen har lyfts fram via porträttfoton, på webben, i sociala medier, samt även visats som bildserie i Komins skyltfönster. Kampanjen har fått fint genomslag både inom organisationen och i sociala medier.

Medarbetarkampanj - Tillsammans växlar vi upp!

Kommun & demokrati

Uppdaterad: Sidansvarig: Charlotte Karlsson

Frågor kring nyheten?

Birgitta Larsson
tf HR-chef
Tel: 0612-808 06

birgitta.larsson@kramfors.se