16 september 2022

Bollstasågen får planbesked

Kommunstyrelsen gav den 13 september SCA ett positivt planbesked för vidare utveckling av verksamheten i Bollstabruk. Nu kan arbetet med en ny detaljplan påbörjas.

SCA har ansökt om att en ny detaljplan ska tas fram för kunna utöka sin pågående verksamhet i Bollstabruk. Detaljplanen ska skapa förutsättningar för att bygga bland annat nya virkesmagasin och en ny tillfartsväg för att kunna hantera utlastningen av mer färdig vara i framtiden. Med den utökade ytan kan sågen utveckla verksamheten och skapa en tryggare arbetsplats.

– Att SCA satsar på Bollstasågen är bra för både Bollstabruk och kommunen i stort. Kommunens näringsliv är viktigt för en fungerande välfärd, säger Malin Svanholm (S) Kommunstyrelsens ordförande.
Planområdet omfattar arbetarbostäderna på Udden i Bollstabruk. Byggnaderna ingår i riksintresse för kulturmiljövård och en noggrann utredning om hur riksintresset påverkas kommer tas fram under planarbetet.

Arbetet med att ta fram en ny detaljplan kan nu påbörjas och kommer ta ungefär ett år.

Kommun & demokrati

Uppdaterad: Sidansvarig: Jeanette Rönnberg

Frågor kring nyheten?

Malin Svanholm (S)
Kommunstyrelsens ordförande
0612-801 04
malin.svanholm@kramfors.se