Laddstationer och elbilar

Arbetet med att utveckla laddinfrastuktur för elbilar i kommunen pågår. Det är ett viktigt arbete för att skapa infrastrukturella förutsättningar för kommunens invånare, näringsliv och besökare samt kommunala verksamheter att kunna transportera sig hållbart.

Över hälften av utsläppen av växthusgaser som produceras i Kramfors härstammar från transporter och det är därmed viktigt att ställa om till hållbara transporter. Målet är att få en täckande laddinfrastruktur i hela vår decentraliserade kommun.

Kramfors kommun har uppfört har fått sina första publika laddstation för elbilar – ett viktigt första steg för omställningen till hållbara transporter i Kramfors och mellersta Norrland.

Publika laddstationer för elbilar i Kramfors

Kramfors kommun har beviljats investeringsmedel från Klimatklivet för att bygga fem publika laddstationer runt om i kommunen. Arbetet för att få upp dessa pågår. Tre av laddstationerna är uppförda vid pendlarparkering vid Resecentrum i Kramfors och Lunde samt vid Bollstahallen. Etablering av laddstationer i Lugnvik och ytterligare en placering i kommunen pågår.

Arbetet för att etablera en snabbladdstation vid Christoffer Gallerian i Kramfors samt längs E4:an i kommunen pågår.

SiSL – Stolpe in för Stad och Land i Mellersta Norrland

Som ett stöd i kommunens arbete med laddinfrastruktur deltar Kramfors kommun i projektet SiSL Mellersta Norrland. Syftet med projektet är att bidra till att skapa en fullgod publik laddinfrastruktur i hela mellersta Norrland. Deltagande i projektet är flertalet kommuner i Västernorrland, Region Västernorrland samt Region Jämtland.

Med en etablerad laddinfrastruktur kan regionens invånare och besökare erbjudas möjlighet att på ett tryggt sätt resa med elbil inom, till och från regionen. Projektet pågår i tre år och projektstart var hösten 2018.

Elbilspilot inom hemtjänsten

En pilot med elbilar i hemtjänsten är på gång. Några olika hemtjänstgrupper kommer att testa elbil under ett år för att se om det fungerar väl i verksamheterna.

Utredning fossilfri fordonsflotta

En utredning för fossilfri fordonsflotta inom kommunens verksamheter är genomförd på uppdrag av Produktionsnämnden. Arbetet ska utmynna i ett förslag hur kommunens personbilar kan bli fossilfria. Olika typer av drivmedel, bilar och implementeringsvägar har utretts.

Uppdaterad: 2020-09-28 Sidansvarig: Sofia Larsson

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Hållbarhetsutvecklare
Sofia Larsson
Tel: 0612-800 86
sofia.larsson@kramfors.se

Besöksadress
Torggatan 12, Kramfors

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.