Mannaminne

Kultur

Kultur är en viktig hörnsten i samhällsbygget. Att främja kultur, är att främja det utforskande, det kreativa, det stormande och eftertänksamma, det demokratiska och ifrågasättande. Att få skapa och ta del av konstens alla uttrycksformer berikar och öppnar upp, såväl människor som samhällen. Samhällen som också värnar och levandegör sitt kulturarv och sina kulturmiljöer, är samhällen med klangbotten och rymd.

Som en del av samhällsbygget, ska kulturarbetet präglas av höga ambitioner när det gäller livsmiljö, bildning, konst och estetik. Dessa ambitioner ska forma en kreativ, mångkulturell och modern framtid.

Definition

Kultur kommer från latinets cultura, som betyder ”odling”, ”bearbetning” och ”bildning”. Begreppet avser i vid bemärkelse all mänsklig aktivitet. Kramfors kommun har i den politiska viljeinriktningen avgränsat den breda definitionen till två betydelser: andlig (konstnärlig) odling och socialt överförda levnadsmönster. I vårt kulturarbete stödjer vi oss på regional och nationell kulturpolitik och dess målsättningar.

Uppdaterad: Sidansvarig: Karin Högström

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Kulturutvecklare
Karin Högström
Tel: 0612-800 81
karin.hogstrom@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.