På Sandslån pågår ett utvecklingsarbete lett av Ådalens Industrimuseum och Kramfors kommun.

På gång i Kramfors

Samtidigt som det dagliga kulturarbetet pågår runt om i kommunen och den kommunala organisationen, pågår projekt och specifika satsningar för att främja kulturlivet.

INKULT - inkluderande kulturmiljöer

INKULT - inkluderande kulturmiljöer är ett projekt finansierat av forskningsrådet Vinnova. Kramfors kommun och de två organisationerna KMV forum och Living Cities driver INKULT tillsammans. Projektet tar avstamp i allas rätt att ta del av våra gemensamma kulturmiljöer. I projektet ska vi försöka undanröja hinder för flickor, pojkar, kvinnor och män med olika funktionsvariationer. Vi kommer testa olika former för hur tillgänglighet, inkludering och delaktighet till kulturmiljön kan förbättras. Tanken är att ta fram en verktygslåda som kan användas av de aktörer som på något sätt hanterar kulturmiljöer.

Läs mer:
INKULT - inkluderande kulturmiljöer

Satsning på offentlig konst

Kommunen hade under 2018-2020 ett projekt för att förstärka vårt arbete med offentlig konst. Vi var en av tolv kommuner och regioner som deltog i Statens Konstråds projekt "Första gången - steget vidare". I projektet tog vi bland annat fram en riktlinje för kommunens arbete med offentlig konst. Riktlinjen rekommenderar att vi följer den så kallade enprocentsregeln. Enprocentsregeln innebär att vi vid ny-, om- och tillbyggnation bör avsätta 1 % av budgeten till offentlig konst.

Under projektets gång tillkom väggmålningen vid den södra entrén in till Kramfors centrum. Under 2021 arbetar vi med konstnärlig gestaltning längs med Kungsgatan, i samband med bygget av en gång- och cykelväg. Ett pilotprojekt där vi för första gången använt oss av enprocentsregeln!

Läs mer:
Statens konstråds projekt "Första gången - steget vidare" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Riktlinje för offentlig gestaltning och offentlig konst
Ny utformning av Kungsgatan

En ny kulturmiljöplan

I översiktsplanen från 2013 står skrivet att kommunen vill se över det kulturmiljövårdsprogram som skrevs under åren 1985-90. Under de snart 30 år som gått sedan dess har lagstiftningen förändrats, liksom synen på kulturmiljöer och inte minst kulturmiljöerna i sig. Arbetet med att ta fram en kulturmiljöplan pågår.

Läs mer:
Kulturmiljöplan för Kramfors kommun

Uppdaterad: Sidansvarig: Karin Högström

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Kulturutvecklare
Karin Högström
Tel: 0612-800 81
karin.hogstrom@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.