På gång i Kramfors

Samtidigt som det dagliga kulturarbetet pågår runt om i kommunen och den kommunala organisationen, pågår projekt och specifika satsningar för att främja kulturlivet.

Projekt om offentlig konst

Kommunen driver till och med 2020 ett projekt för att förstärka vårt arbete med offentlig konst. Vi är en av tolv kommuner och regioner som deltar i Statens Konstråds projekt "Första gången - steget vidare". I projektet har vi bland annat tagit fram en riktlinje för kommunens arbete med offentlig konst. Riktlinjen rekommenderar att vi följer den så kallade enprocentsregeln. Enprocentsregeln innebär att vi vid ny-, om- och tillbyggnation bör avsätta 1 % av budgeten till offentlig konst.

Läs mer:
Statens konstråds projekt "Första gången - steget vidare"länk till annan webbplats
Riktlinje för offentlig gestaltning och offentlig konst

En ny kulturmiljöplan

I översiktsplanen från 2013 står skrivet att kommunen vill se över det kulturmiljövårdsprogram som skrevs under åren 1985-90. Under de snart 30 år som gått sedan dess har lagstiftningen förändrats, liksom synen på kulturmiljöer och inte minst kulturmiljöerna i sig. Arbetet med att ta fram en kulturmiljöplan pågår.

Läs mer:
Kulturmiljöplan för Kramfors kommun

Nätverksträffar för kulturskapare

Kommunen arrangerar nätverksträffar och utbildningsinsatser specifikt riktade till företag, föreningar och aktörer inom de kulturella och kreativa näringarna. Många kulturskapare är enmansföretagare och det finns mycket att vinna på samverkan, erfarenhets- och informationsutbyte. Kommunen erbjuder stöd och rådgivning i olika former till kulturskaparna, bland annat företagsstöd. Vi fördelar även bidrag och stipendier  för att stötta kulturlivet.

Läs mer:
Bidrag och stipendier

Uppdaterad: 2020-07-17 Sidansvarig: Karin Högström

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Kulturutvecklare
Karin Högström
Tel: 0612-800 81
karin.hogstrom@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.