• |
  • Lättläst
  • | Anpassa
  • | Karta
  • | Other languages

På gång i Kramfors

Samtidigt som det dagliga kulturarbetet pågår runt om i kommunen och den kommunala organisationen, pågår projekt och specifika satsningar för att främja kulturlivet.

Projekt för ökad besöksnäring i Ådalen

Kommunen driver till och med 2019 ett projekt för att stärka besöksnäringen längs Ångermanälven, Besöksnäring i Höga kusten - en resa i tid och rum. Syftet med EU-projektet är att stärka Höga Kustens totala attraktionskraft som ett nationellt och internationellt destinationsmål genom att utveckla attraktiva noder i världsarvet Höga Kusten och Ådalen. Kulturarvet och kulturmiljöerna är centrala pusselbitar i projektet, som bland annat anlitat fem författare för att levandegöra Ådalens historia.

Läs mer:
Besöksnäring i Höga kusten - en resa i tid och rum

En ny kulturmiljöplan

I översiktsplanen från 2013 står skrivet att kommunen vill se över det kulturmiljövårdsprogram som skrevs under åren 1985-90. Under de snart 30 år som gått sedan dess har lagstiftningen förändrats, liksom synen på kulturmiljöer och inte minst kulturmiljöerna i sig. Arbetet med att ta fram en kulturmiljöplan pågår.

Läs mer:
Kulturmiljöplan för Kramfors kommun

Nätverksträffar för kulturskapare

Kommunen arrangerar nätverksträffar och utbildningsinsatser specifikt riktade till företag, föreningar och aktörer inom de kulturella och kreativa näringarna. Många kulturskapare är enmansföretagare och det finns mycket att vinna på samverkan, erfarenhets- och informationsutbyte. Kommunen erbjuder stöd och rådgivning i olika former till kulturskaparna, bland annat företagsstöd. Vi fördelar även bidrag och stipendier  för att stötta kulturlivet.

Läs mer:
Bidrag och stipendier

Uppdaterad: 2019-08-19 Sidansvarig: Karin Högström

Kontakt

Kontaktperson
Kulturutvecklare
Karin Högström
Tel: 0612- 800 81
karin.hogstrom@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.