Näringslivsråd

Ett starkt näringsliv är en av grundbultarna i samhället och en förutsättning för utveckling. För att förstärka det positiva samarbetsklimat som finns mellan oss som kommunorganisation och näringslivet har ett näringslivsråd bildats.

Utveckling av flerårig samverkan

Dialogen mellan kommun och näringsliv har förstärkts de senaste åren. Näringslivsenheten har tillsammans med politiker och andra nyckelpersoner genomfört ett stort antal företagsbesök runt om i kommunen för att utveckla och öka förståelsen för varandra.

Näringslivsfrågorna har även lyfts i kontakten med Företagarna och andra föreningar med näringslivsfokus. Samtalen har bland annat kretsat kring infrastruktur, upphandlingar, kompetensförsörjning och myndighetsutövning.

Bästa företagsklimatet 2025

Kramfors kommun och Företagarna har tagit ett viktigt, konkret och gemensamt ställningstagande – Vi ska ha Västernorrlands bästa företagsklimat 2025!

Näringslivsrådet ska

  • verka för att kommunledning och näringslivsföreträdare utvecklar gemensamma mål
  • ha en beredande funktion i alla frågor som rör kommunens utveckling
  • vara ett dialogforum för ökad samverkan mellan näringslivet och kommunen
  • driva näringslivsfrämjande frågor, viktiga för både näringslivet och kommunen
  • arbeta strategiskt och långsiktigt

Rådets sammansättning

Inledningsvis kommer näringslivsrådet att bestå av ledande politiker (kommunstyrelsens ordförande, kommunstyrelsens vice ordförande och oppositionsråd), kommundirektör, tillväxt- och näringslivschef, näringslivsutvecklare samt representanter från Företagarna.

Uppdaterad: Sidansvarig: Marcus Grönlund

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Susanne Königson
Tel: 0612-803 20
susanne.konigson@
kramfors.se

Kortlänk till denna sida
kramfors.se/naringslivsrad Länk till annan webbplats.

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.