Kommunens kvalitet i korthet

Vi arbetar alltid med att få bättre kvalitet

Uppföljningen av kvaliteten görs bland annat i Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). Under 2018 har drygt 260 kommuner varit med i undersökningen, som mäter 36 olika faktorer för att värdera kommuners service, kvalitet, effektivitet och medborgares delaktighet inom olika områden.

Resultaten redovisas för tre olika områden

  1. Barn och unga
  2. Stöd och omsorg
  3. Samhälle och miljö

Inom varje område finns mått som vi noga följer för egen del, men vi kan också jämföra våra resultat med andra kommuner.

Servicemätning via telefon och e-post

Varje år undersöker ett externt företag hur bra och snabba vi är på att svara på på telefon och på e-post. Resultatet av mätningen redovisas i KKiK.

Våra resultat i servicemätningen är sedan flera år tillbaka bland de bästa i landet. 2015 blev vi därför ombedda att berätta på hur vi jobbat för att nå så goda resultat på Kvalitetsmässan.

2018 var Kramfors resultat för tillgänglighet bland de bästa i Sverige:

  • 100 % som kontaktade kommunen via e-post fick svar inom en dag. Genomsnittsresultatet för andra kommuner var 80%.
  • 94% av dem som kontaktade kommunen med en enkel fråga fick svar direkt. Genomsnittsresultatet för andra kommuner var 53%.

  • 90 procent tycker att de fått ett gott bemötande när det ställt en enkel fråga till oss.

Läs mer

Vi presenterar alltid våra resultat. Du hittar rapporterna under relaterade dokument på denna sida. Under relaterade länkar kan du läsa mer om kvalitetsuppföljningen KKiK. 

Uppdaterad: Sidansvarig: Erika Sjögren

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.