Coronaviruset och covid-19

Här hittar du Kramfors kommuns samlade information, frågor och svar om coronaviruset och covid-19. Vi följer aktuella rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Informationen uppdateras löpande. Senaste nyhet 24 september.

Folkhälsomyndighetens vägledning för testning av barn och unga
Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn och unga i grundskola (F-9) med symptom på covid-19 testas. Målsättningen är en snabbare återgång till förskoleklass och skola för barn som inte är smittade av coronaviruset.

Här kan du läsa vad som gäller


Möjlighet till besök på äldreboenden

Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen har beslutat att rekommendera att besöksförbudet på särskilda boenden för äldre ska upphöra efter den 30 september.

Smittan finns kvar i samhället, så besöken behöver ske på ett ordnat sätt med fastställda rutiner. Dessa rutiner arbetar vi nu med att ta fram. Information om hur allt ska gå till kommer inom kort.

Länets statistik och fakta om covid-19
På följande länk du läsa antal bekräftade fall, antal som vårdas samt antal avlidna. Det finns även information om antal analyserade prover.

Aktuellt läge i Västernorrlandlänk till annan webbplats (Region Västernorrland)


Krisledningsgrupp möts regelbundet
Kommunen har haft den centrala krisledningsgruppen aktiverad under hela våren. Krisledningsgruppen leds av kommundirektör Peter Carlstedt och samordnar alla beslut och all kommunikation kring coronaviruset och covid-19 . Från och med mitten av juni ingår krisledningsarbetet som en del i det ordinarie ledningsarbetet förutom inom välfärdsförvaltningen som har sin krisledning aktiverad. Om läget förändras kan den centrala krisledningsgruppen snabbt aktiveras igen. 

Vi följer Folkhälsomyndighetens och smittskyddsläkaren för Region Västernorrlands instruktioner för hantering av Covid-19.

Dela endast bekräftad information
Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information. Följande källor är säkra att följa:

 • Folkhälsomyndigheten – www.folkhalsomyndigheten.se
 • Region Västernorrland – www.rvn.se
 • Krisinformation från svenska myndigheter – www.krisinformation.se

Se direktlänkar under Relaterade länkar.

Official information on the Covid-19 pandemic
krisinformation.selänk till annan webbplats


Written information from Folkhälsomyndigheten

You also find a few broschures under Relaterade dokument.


Films


Af Soomaali — Somaliska

Adigu ilaali naftaada, dadka kalena ka ilaali in cudurku ku faafo.

العربية - Arabiska

هكذا تحمي نفسك والآخرين من انتشار العدوى

فارسى — Persiska

این چنین شما و دیگران خود را از شیوع عفونت محافظت میکنید

ትግርኛ — Tigrinja

ብኸምዚ ነብስናን ንኻልኦትን ካብ¨ ሕማም ምትሕልላፍ ንከላኸል

Teckenspråk, syntolk och lätt svenska

Länk till teckenspråkstolkad, syntolkad och lättläst informationlänk till annan webbplats (krisinformation.se)

 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten i minst 20 sekunder före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök.
 • Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
 • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas.
 • Håll minst en armlängdsavstånd till andra människor, både inomhus och utomhus.
 • Undvik att röra i ansiktet och ögonen.

Stanna hemma när du är sjuk

 • Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Gå inte till jobbet, skolan eller förskolan. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra.
 • Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet, konsultera 1177 Vårdguiden för sjukvårdsrådgivning.
 • Äldre människor har större risk att bli svårt sjuka. Därför är det viktigt att inte i onödan besöka personer.

Folkhälsomyndigheten råder dig som har möjlighet att jobba hemifrån om du känner symptom men inte är sjuk nog att sjukskriva dig.

Fler råd från Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats


Är du i riskgrupp? Då är det extra viktigt att du håller avstånd till andra, både inomhus och utomhus. Här finns information om hur du kan få hjälp på olika sätt.

Ersättning till riskgrupper
Regeringen har beslutat om att personer i riskgrupper som riskerar att bli allvarligt sjuka av covid-19 tillfälligt kommer att ha rätt till ersättning i form av förebyggande sjukpenning. Beslutet gäller den som har en anställning som helt eller delvis måste avstå från att arbeta för att undvika att smittas. Ersättningen betalas ut med ett schablonbelopp på som mest 804 kronor före skatt per dag för högst 90 dagar under perioden 1 juli–30 september.

Läs mer på forsakringskassan.selänk till annan webbplats

Stöd och rådgivning
Du som befinner dig i en riskgrupp och inte kan utföra dina vanliga sysslor som vanligt eller har andra funderingar kan vända dig till frivilligsamordnare Ulrika Viberg, som nås genom kommunens växel, 0612-800 00.

Hjälp med ärenden
Kramfors pastorat erbjuder personer över 70 år att kontakta dem vid behov av särskilt stöd. Mer information: svenskakyrkan.se/kramforslänk till annan webbplats

Butiker
En del butiker har särskilda öppettider för riskgrupper, andra packar beställda varor för avhämtning eller hemkörning. Fråga din butik vilken service de ger. Kramfors Handel är också en bra informationsskälla.

Någon att tala med
Känner du oro, är ensam och behöver du någon att tala med? Då har Röda Korset en stödtelefon, 0771-900 800. Du som är över 65 år kan också vända dig till Äldrelinjen 020-222 223. Du som är under 25 år kan chatta med Röda Korsets jourhavande kompis.


Alla invånare i länet med symptom på covid-19 får provtas. Kontakta din hälso- eller vårdcentral. Läs mer på vårdguiden 1177länk till annan webbplats

Sedan 2 juli finns möjlighet för dig med symtom att göra ett självtest för att påvisa eventuell pågående infektion. Mer om egenprovtagninglänk till annan webbplats

Från och med 9 september är det även möjligt att genomföra egenprovtagning på barn från 6 år. Se information på vårdguiden 1177länk till annan webbplats


Kommunens förskolor och skolor håller öppet och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Detta gäller hos oss:

 • Barn och elever som är friska ska gå i förskolan/skolan som vanligt.
 • Barn och elever som är sjuka ska vara hemma.
 • Vänta minst två dygn efter att barnet blivit friskt innan det åter är dags för förskola och skola.
 • Om ett barn eller en elev uppvisar sjukdomssymtom kan inte barnet/eleven stanna kvar i verksamheten.

Barn ska alltid vara friska i skola/förskola och vi utgår från att du som vårdnadshavare respekterar det.


Om barn, elev, studerande, personal har konstaterad covid-19
Det är lätt att bli orolig om man hör att det finns covid-19 i ens närhet, på förskolan eller på arbetsplatsen. I Kramfors kommun följer alla verksamheter Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Här kan du läsa vad som gäller


Vanliga frågor och svar
Här kan du läsa hur vi agerar om det skulle förekomma fall av covid-19 i någon av våra verksamheter. Vi ger också svara på några av de vanligaste frågorna som ställs till oss.

Till informationssidan


Folkhälsomyndighetens vägledning för testning av barn och unga
Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn och unga i grundskola (F-9) med symptom på covid-19 testas. Målsättningen är en snabbare återgång till förskoleklass och skola för barn som inte är smittade av coronaviruset.

Här kan du läsa vad som gäller

 

Om barn, elev, studerande, personal har konstaterad covid-19
Det är lätt att bli orolig om man hör att det finns covid-19 i ens närhet, på förskolan eller på arbetsplatsen. I Kramfors kommun följer alla verksamheter Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Här kan du läsa vad som gäller


Vanliga frågor och svar
Här kan du läsa hur vi agerar om det skulle förekomma fall av covid-19 i någon av våra verksamheter. Vi ger också svara på några av de vanligaste frågorna som ställs till oss.

Till informationssidan


Om barn, elev, studerande, personal har konstaterad covid-19
Det är lätt att bli orolig om man hör att det finns covid-19 i ens närhet, på förskolan eller på arbetsplatsen. I Kramfors kommun följer alla verksamheter Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Här kan du läsa vad som gäller


Ungdomar berättar om fjärrundervisning
Fem elever vid våra gymnasieskolor fick under vårterminen berätta om sina tankar, känslor och upplevelser kring fjärrundervisning.

Till sidan

Personal som arbetar på våra äldreboenden använder basala hygienrutiner, vilket är det grundläggande skyddet mot smittspridning. Basal hygien omfattar handhygien och användning av arbetskläder, skyddshandskar och skyddskläder.

För närvarande är tillgången till skyddsutrustning som munskydd och visir god och dessa ska användas av personalen vid kontakt med brukare.


Fortsatt besöksförbud på äldreboenden
Socialstyrelsen ger i sina uppdaterade allmänna råd möjlighet för verksamhetsutövaren att göra undantag från besöksförbudet, men endast om vissa kriterier är uppfyllda och att det kan göras utan risk för smittspridning.

Det generella besöksförbudet på äldreboenden är till för att minska risken för att brukarna ska smittas av Covid-19. Eftersom det fortfarande råder en allmän samhällsspridning av Covid -19 är det mycket viktigt att skydda de äldre från risken att bli smittade.

Därför råder det generella besöksförbudet på äldreboenden i Västernorrland än. Besöksförbudet gäller inomhus.

Det nationella besöksförbudet gäller till 30 september.

Fortsatt besöksförbud på äldeboenden i Västernorrland (15 juli 2020)


Besök utomhus på äldreboenden
I mitten av juni meddelade regeringen att det nationella förbudet mot besök på äldreboenden förlängs till den 31 augusti. Sedan en tid tillbaka har vi satt upp plexiglasskärmar utomhus för att göra det möjligt för boende att träffa sina anhöriga.

Vid möte är det viktigt att komma ihåg att fysisk kontakt, till exempel genom handhälsning eller kramar, inte får ske. Allt för att minska risken för smittspridning.

Besök ute på äldreboenden möjliggörs av plexiglas länk till annan webbplats(30 juni 2020)


Personal som arbetar i hemtjänsten i Kramfors kommun använder basala hygienrutiner, vilket är det grundläggande skyddet mot smittspridning. Basal hygien omfattar handhygien och användning av arbetskläder, skyddshandskar och skyddskläder.

För närvarande är tillgången till skyddsutrustning som munskydd och visir god och dessa ska användas av personalen vid kontakt med brukare.

Här hittar du som driver företag information och svar på vanliga frågor. Kramfors kommun har bland annat gått ut med ett stödpaket för att underlätta för lokala näringsidkare, som du kan läsa mer om. Vi tipsar även om bra stöd som ges av olika aktörer i länet och nationellt.

kramfors.se/foretagsservice

Biblioteken i Kramfors (Kramfors, Ullånger och Nordingrå) har genomfört ett antal åtgärder för att mildra smittrisken. Bland annat finns handsprit vid ingången och datorerna. Det finns också skyltar uppsatta om vikten av att hålla avstånd. Ett antal sittplatser har tagits bort för att öka avståndet.

Övrigt:

 • Alla program och grupper är inställda.
 • Du kan låna om böckerna fyra gånger istället för två.
 • Det går bra att beställa en "Bibblakasse" med böcker. Den kan endera hämtas på plats eller så distribuerar bibliotekspersonalen den.
 • Ingen avgift tas ut vid försenad återlämning.
 • DVD-filmer kan lånas om en gång, de lånas då om i två veckor.
 • Bokbussen åker som vanligt, men personalen möter låntagarna utanför bussen istället.
 • Vi har utökat vår Boken kommer-service, som innebär att man kan beställa böcker som sedan körs hem av bibliotekets personal. Är du i riskgrupp och är intresserad av Boken kommer kontakta bibliotekarie Ann Storm 0612-80263, ann.storm@kramfors.se
 • Från och med måndag 31 augusti hjälpet bibliotekets personal inte längre till vid datorer, kopiator eller andra tekniska ärenden. Detta för att till fullo följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Det går att låna om böckerna på Kramfors biblioteks webbplats eller genom att ringa. Det finns bokinkast och återlämningslådor för den som inte vill komma in på biblioteket för att lämna igen sina böcker.


På följande sida hittar du som känner oro med anledning av corona svar på vanliga frågor om vart du kan vända dig för att få stöd.

För ökad trygghet


Kunder och medborgare rekommenderas att i första hand ta kontakt med oss via telefon eller e-post. Om du besöker kommunen är det viktigt att hålla ett fysiskt avstånd.

Post till kommunen kan lämnas i den silverfärgade brevlådan bredvid kundtjänstens entré på Torggatan 2. Se till att brevet är ordentligt förslutet och att mottagarens namn står tydligt på kuvertet.

Har du behov av att påminna om vikten av att hålla avstånd i din verksamhet och dina lokaler? Här finns ett antal anslag som du kan välja bland!

Till sidan med anslag


Ersättning till riskgrupper
Regeringen har beslutat om att personer i riskgrupper som riskerar att bli allvarligt sjuka av covid-19 tillfälligt kommer att ha rätt till ersättning i form av förebyggande sjukpenning. Beslutet gäller den som har en anställning som helt eller delvis måste avstå från att arbeta för att undvika att smittas. Ersättningen betalas ut med ett schablonbelopp på som mest 804 kronor före skatt per dag för högst 90 dagar under perioden 1 juli–30 september.

Läs mer på forsakringskassan.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Slopat karensavdrag
Med anledning av det nya coronaviruset har regeringen meddelat att karensavdraget tillfälligt slopas genom att staten betalar ut ersättning för första dagen i sjukfallet. För närvarande är beslutat att detta gäller till den 30 september.

Läs mer hos Försäkringskassanlänk till annan webbplats


Barn och ungdomar hör dagligen nyheter om det nya coronavirust och sjukdomen covid-19, vilket kan skapa osäkerhet och oro. Som vuxen har du en viktig uppgift att trygga, lugna och stärka barnets känsla av kontroll.

Här är några länkar till bra webbplatser som kan ge dig stöd och inspiration till samtalen:


Förbud mot sammankomster med fler än 50 personer
Den 29 mars fattade regeringen beslut om att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar får ha ha max 50 deltagare.

Polisen kan ställa in eller upplösa en allmän sammankomst eller offentlig tillställning med fler än 50 deltagare. Den som anordnar en tillställning som bryter mot förbudet kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Skolor, kollektivtrafik, privata evenemang och butiker omfattas inte av beslutet.
 

Smittskydd på serveringsställen - ny tillfällig lag
Coronapandemin pågår fortfarande och alla i Sverige har ett ansvar att fortsatt följa de föreskrifter som hittills tagits fram för att undvika och minska smittspridning i samhället. Den 1 juli 2020 träder en tillfällig lag i kraft, tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Lagen gäller till den 31 december 2020.

Mer information hittar du härlänk till annan webbplats

Uppdaterad: 2020-09-24 Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Fakta - krisinformation

Har du frågor du inte hittar svar på? Ring 113 13

Har du frågor om coronviruset och covid-19 som du inte kan hitta svar på här, ring det nationella informationsnumret 113 13 (SOS Alarm).

All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är öppen dygnet runt.

När behöver jag kontakta vården?

De flesta som får covid-19 blir inte svårt sjuka och behöver inte kontakta vården. Men om du känner dig mycket sjuk, ring telefonnummer 1177 eller en vårdcentral.

Har du mycket svårt att andas, ring 112.

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.