• |
  • Lättläst
  • | Anpassa
  • | Karta
  • | Other languages

Information angående covid-19

Förskola, grundskola och fritidshem

Just nu genomgår Sverige och resten av världen en kris av sällan skådat slag. Coronaviruset har sedan en tid nått även Kramfors kommun och vi får frågor om vad som händer om personal, elever och barn vid någon av våra skolor, förskolor eller fritidshem insjuknar i covid-19.

Viktigt att veta är att Kramfors kommun följer de lagar som reglerar sekretess, Vi kommer därför aldrig lämna ut information om vem som insjuknat eller hur hen blivit smittad. Individens personliga integritet är oerhört viktig att värna.

Detta innebär att vi inte kan svara på frågor som gäller enskilda fall, vilket orsakar oro hos en del av er. Sjukdomen är ny och vi får dagligen rapporter via media om nya insjuknanden och dödsfall, så osäkerheten är förståelig.

Vi vill dock försäkra dig som vårdnadshavare om att vi arbetar på många sätt för att förhindra smittspridning. Vi följer Folkhälsomyndighetens och andra myndigheters rekommendationer och det ligger i vårt uppdrag att bemöta och behandla alla människor likvärdigt.

Här kommer svar på ett antal frågor som vi får från vårdnadshavare:

Vilka åtgärder tar Kramfors kommuns skolor, förskolor och fritidshem för att undvika smittspridning av coronaviruset?
Vi arbetar förebyggande för att allmänt minska smittspridning då även andra influensavirus är i omlopp. En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.

Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när möjlighet till handtvätt inte finns. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindras smitta från att spridas och från att förorena händer.

När ska mitt barn stanna hemma?
Så fort barnet känner sig sjukt, eller är på väg att bli sjuk, med symptom som snuva, hosta eller feber, ska hen vara hemma. Märker vi sjukdomssymptom på förskolan/skolan/fritids kontaktar vi vårdnadshavare för hämtning.

Vi har konstaterad covid-19-smitta i familjen. Ska mitt barn stanna hemma?
Vid konstaterad smitta inom familjen får bekräftade fall individuella förhållningsregler via infektionskliniken. Eventuellt beslut om karantän för familjemedlemmar tas av smittskyddsläkare.

Vad ska jag göra om jag är orolig för att skicka mitt barn till skolan eller förskolan?
Då ska du ta kontakt med någon personal som känner ditt barn, till exempel lärare eller förskollärare, för dialog. Inriktningen är att om barnet är fri från symptom ska hen gå i skolan. Skolan beviljar inte ledigt på grund av rädsla.

Mitt barn är infektionskänsligt. Flera i klassen hostar och nyser. Vad ska vi göra?
Vänd dig till barnets behandlande läkare för rådgivning. Hen känner ditt barn och kan göra en bedömning.


Ska barn och elever som varit i kontakt med covid-19-smittad person gå till förskolan/skolan/fritids?
Så länge eleven/barnet inte uppvisar symptom kan hen det.


Ska ett barn fortfarande gå i förskolan/skolan när hen kommit tillbaka från en resa?
Ja, så länge hen inte uppvisar sjukdomssymptom.

Det går rykten om att ett barn i min sons klass smittats. Vad ska jag göra?
Skulle Kramfors kommun få fall av det nya coronaviruset på en skola/förskola/fritids finns det tydliga rutiner för hur detta hanteras. Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.


Vad händer om en lärare/förskollärare eller annan personal i arbetslaget blir smittad?
Då är hen hemma och sjukskriven. Verksamheten fortsätter och vi förhåller oss till Folkhälsomyndighetens rekommendationer.


Om en arbetsgivare håller föräldrar hemma, ska barnen ändå vara i skola eller på förskola?

Ja, från förskoleklass till årskurs 9, så länge de inte uppvisar sjukdomssymptom.
I förskolan är barnen inte skolpliktiga. De får då vara hemma om vårdnadshavaren vill.


Kan man bli smittad av en person som har covid-19, men som inte har några symptom?
Det finns en internationell samsyn att det är personer med symptom som sprider sjukdomen vidare. Symptom som hosta, nysningar och snuva innebär en ökad risk för att droppar med smitta hamnar i luften. Genom dropparna kan smittan föras vidare till andra personer i närheten. En del som är sjuka har enbart milda symptom, speciellt i början av sjukdomen. Det är därför viktigt att vara uppmärksam på att man kan bli smittad av någon med mild hosta och som inte känner sig sjuk i övrigt. (Källa: Folkhälsomyndigheten)


Kan covid-19 smitta genom skolans mat och köksutrustning?
I nuläget vet vi att coronavirus sprids genom kontakt mellan människor eller genom hostningar och nysningar, så kallad droppsmitta. Det finns ingenting som tyder på att viruset kan spridas genom att man äter mat eller dricker vatten.

Kunskap från tidigare utbrott med liknande coronavirus visar att denna typ av virus smittar från sjuka personer och inte genom ytor som till exempel livsmedel och livsmedelsförpackningar.
(Källa: Livsmedelsverket)

Varför stänger inte Kramfors kommun alla grundskolor?
Regeringen har ännu inte rekommenderat stängning av grundskolor och förskolor. Vi har inte heller sett det behovet lokalt i Kramfors kommun. Vi klarar av att bemanna våra förskolor och skolor med vikarier.

Vi följer utvecklingen och fattar nya beslut om förutsättningarna ändras eller om regeringen rekommenderar oss att stänga skolor eller förskolor. Vi kommer alltså att fortsätta hålla förskolor och fritidshem öppna så långt det är möjligt.

För att hindra smittspridning av virussjukdomen covid-19 kan regeringen eller en huvudman för förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet fatta beslut om att stänga verksamheten. 

Kramfors kommun arbetar för att du som har ett samhällsviktigt arbete ska ha tillgång till barnomsorg. För att kunna planera på bästa sätt inför ett eventuellt beslut om att stänga dessa verksamheter, behöver vi få veta ditt behov av barnomsorg.

MSB informerar

Se relaterade dokument och länkar på denna sida som leder till mer information på MSBs webbplats.

Meddela behov av barnomsorg i e-tjänst

I vår e-tjänst Behov av barnomsorg för vårdnadshavare med samhällsviktigt arbete, meddelar du oss ditt behov. Se rubriken relaterade e-tjänster på denna sida.

För arbetsgivare eller uppdragsgivare

MSBs information till dig som är arbetsgivare eller uppdragsgivare (verksamhetsutövare), finner du under rubriken relaterade dokument på denna sida. Där kan du läsa om vilken personal kan få barnomsorg om pedagogisk verksamhet stänger.

Du kan också ladda ner blanketten Arbetsgivarintyg för samhällsviktig verksamhet.

Uppdaterad: 2020-04-18 Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.