Kommunstyrelsen

Granskning för ändring av detaljplan för Hägge camping


Anslås: 2022-09-08

Tas ned: 2022-09-23

Handlingarna finns tillgängliga på kommunens hemsida www.kramfors.se/detaljplaner Länk till annan webbplats.. Lämna din skriftliga synpunkt senast den 23 september 2022 till Miljö- och byggavdelningen, 872 80 Kramfors eller via e-post till mob@kramfors.se

Uppdaterad: Sidansvarig: Henrik Ericson

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun, 872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se