Grundskola

Alla barn i åldern 7 till 16 år måste gå i grundskolan. Det kallas för skolplikt.

Förskoleklass

När barnen är 6 år kan de börja i förskoleklass. Där får de förbereda sig för den riktiga skolan.

Barnen är i förskoleklassen fem timmar om dagen.

Förskoleklassen finns i skolans lokaler. Förskoleklass är frivilligt och kostar inget.

Före och efter förskoleklassen kan barnen vara på fritidshem om föräldrarna arbetar.

 

Årskurs 1-9

Alla barn i Sverige mellan 7 och 16 år måste gå i skolan. Det är för att de ska lära sig läsa och skriva.

Grundskolan är gratis och barnen får äta där.

 

Fritidshem

Fritidshem tar hand om skolbarn, 6-12 år, före och efter skolan. Fritidshem är frivilligt.

Fritidshemmet är öppet på morgonen
innan skoldagen börjat och på eftermiddagen när skolan slutar.

Det kostar pengar för ditt barn
att gå på fritidshem.

Uppdaterad: Sidansvarig: Carl Sundström

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se