Bygglov och annat

För att bygga nytt eller ändra om måste du nästan alltid fråga om lov om att göra det.

Bygglov

När du ska bygga ett hus måste du ha bygglov. Du måste skicka in en ansökan
för att få ett bygglov.

Du måste också ha bygglov om du ska
ändra något på ditt hus, till exempel göra huset större eller ändra färg.

Marklov

När du höjer eller jämnar ut tomtmark behövs ibland ett marklov.

Marklov kan också behövas för trädfällning och skogsplantering.

Rivningslov

Du måste också ha lov för att riva byggnader.

Uppdaterad: Sidansvarig: Erik Andrèe

Kontakt

Miljö- och byggavdelningen
Tel: 0612- 800 00

Besöksadress
Ringvägen 34

Postadress
Ringvägen 34
872 80 Kramfors

mob@kramfors.se