Nämnder

Det finns flera nämnder i Kramfors kommun.
Varje nämnd har ansvar för olika saker.
Kommunfullmäktige bestämmer vilka
nämnder som ska finnas.

I Kramfors finns dessa nämnder:

  • Bildningsnämnden
  • Välfärdsnämnden
  • Produktionsnämnden
  • Valnämnden
  • Överförmyndarnämnden

Bildningsnämnden har ansvar för till exempel
biblioteket, förskolor och skolor.

Välfärdsnämnden har ansvar för bland annat socialbidrag och äldreomsorg. Välfärdsnämnden ansvarar också för stöd till personer med funktionsvariationer.

Produktionsnämnden har ansvar för vatten och avlopp. Produktionsnämnden har också ansvar för våra gator och parker och till exempel mat och IT-drift.

Valnämnden är kommunens valmyndighet. Nämnden jobbar när vi ska välja till riksdag, landsting och kommunfullmäktige. Även när det är val till EU och vid folkomröstningar.

Överförmyndarnämnden ansvarar för att god man, förvaltare och förmyndare gör sina uppdrag riktigt.

Förvaltningar

Varje nämnd har en förvaltning. Det är ett kontor som gör det arbete som nämnden bestämmer.

Uppdaterad: Sidansvarig: Beatrice Halén

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se