Revision

Revision är är samma sak som granskning.
En revision görs av en revisor.

I Kramfors kommun har kommunfullmäktige
gett revisorerna ett uppdrag att granska kommunen.

Revisorerna granskar styrelse, nämnder
och de bolag som kommunen äger och är delägare i.

Revisorerna granskar att kommunen gör
det som fullmäktige bestämt att kommunen ska göra.

Revisorerna granskar att kommunen följer
lagar och bestämmelser.

Uppdaterad: Sidansvarig: Beatrice Halén

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se