• |
  • Lättläst
  • | Anpassa
  • | Other languages

Vision, värdegrund och varumärke

Vision 2031

Tillsammans har vi mod att skapa livskraft – i hela vår kommun, så börjar Vision 2031 som antogs av kommunfullmäktige i juni 2016. Vision 2031 har tagits fram genom att anställda vid Kramfors kommun har lämnat sina tankar och idéer kring vad som borde känneteckna kommunen år 2031, en medborgardialog i flera steg och två remisser till de politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige.

Visionen är en gemensam önskan och värdegrund om hur det ska vara att leva, arbeta och besöka Kramfors kommun i framtiden.

Vision 2031 har tre fokusområden:

  • Tillsammans
  • Mod
  • Livskraft

Värdegrund

Sedan 2013 finns en kommungemensam värdegrund. De fyra ledorden i kommunens värdegrund är

  • kundnytta – vi finns till för medborgare, kunder och andra intressenter
  • demokratisk grundsyn – alla människor har lika värde och rätt att uttrycka sin åsikt
  • delaktighet – alla människor kan och vill utvecklas, ta eget ansvar och vara delaktiga
  • professionalitet – vi är stolta över vårt uppdrag, tar samhällsansvar och är professionella i vår yrkesutövning

Varumärke

Kommunstyrelsen beslutade i slutet av 2013 om tre kärnvärden för vårt varumärke. När vi säger varumärke så menar vi också bilden av oss. 


Tryggt

 

 

 

Vi bor nära naturen i vår kommun. Det ger oss lugn och ro.

Våra barn och äldre och deras harmoni är viktigast för oss.

Vår dramatiska historia ger oss både trygghet och sammanhang.

 

Nära

 

 

 

 

 

Vi är medmänskliga och hjälpsamma.

Vi värnar varandra.

Vi möter varandra på ett varmt sätt och vi välkomnar dig som är ny.

Vi har korta avstånd både geografiskt i kommunen och regionen.

 

Inspirerande

 

 

 

 

 

Vi bor i ett världsarv med fantastiskt vacker och unik natur.

Vi har ett rikt kulturliv som värdesätts av konstnärer och kulturarbetare.

Våra framgångsrika företagare och entreprenörer lyfter vår kommun.

 

 

Uppdaterad: 2017-09-28 Sidansvarig: Niklas Sjölund

Kontakt

Kom in, kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
mikael.gidlof@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.