Landsbygdskonferens Höga Kusten 2023

Om själ, drivkraft och att förverkliga drömmar

Att förstå sin ort och dess själ är viktigt. Det är i mötet mellan platsen och människorna som berättelser, reseanledningar och stolthet skapas. Vad gör att vi känner engagemang och delaktighet? Hur får vi kraften att förändra och uppfylla drömmar? Hur kan vi tillsammans bli möjliggörare?

Välkommen till Landsbygdskonferens Höga Kusten där vi nyfiket utforskar dessa frågor och inspireras av goda exempel på landsbygdsutveckling från lokal till nationell nivå.

Tid och plats

Torsdag 21 – fredag 22 september.
Konferensen hålls i Kramfors på Biograf City och Hotell Kramm.

Målgrupp

Konferensen riktar sig till ideella föreningar, företag, branschfolk, organisationer kopplade mot landsbygd, politiker, offentliga tjänstepersoner och intresserad allmänhet.

Deltagande och boende

Kostnad för ideella föreningar är 1115 kronor inklusive moms, övriga deltagare 1815 kronor exklusive moms.

I priset ingår lunch och fika båda dagarna samt middag dag ett.

Anmälan till Landsbygdskonferens Höga Kusten och möjlighet att boka boende öppnar i andra halvan juni. Med kod kommer du att kunna boka boende till bra priser.

Mer information kommer och fler inspiratörer till konferensen är på gång. Håll utkik på kommunens webbsida och i sociala medier.

Arrangörer

Landsbygdskonferens Höga Kusten görs i samarbete mellan Kramfors, Härnösand, Sollefteå och Örnsköldsvik kommun samt Leader Höga Kusten. Värdskapet roterar mellan kommunerna och 2023 är Kramfors kommun värd.

Programpunkter

Uppdaterad: Sidansvarig: Karin Högström

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Andreas Gylling
Tel: 0612-80 818
andreas.gylling@kramfors.se