07 december 2018

Författare på novellturné

Tillsammans med Kramfors bibliotek bjuder projektet "Besöksnäring i Höga kusten - en resa i tid och rum" allmänheten på fyra novelläsningar. Grzegorz Flakierski som skrivit en av novellerna i boken "Berättelser från Ådalen" är ute på en miniturné.

Turnén inleddes i Nordingrå på Café Nyfika den 18 november, vidare till Nylands blommor 5 december och nu senast på Kramfors bageri och café. Återstår gör ett stopp i Ullånger den 11 december kl 14. Det är gratis inträde för den som vill komma och lyssna!

Presentation av besöksnäringsprojektet

I samband med novelläsningarna har vi kortfattat presenterat projektet och hur det kommer sig att kommunen givit ut en novellsamling. Besöksnäringsprojektet har som mål att tillgängliggöra Ådalens dramatiska historia för såväl invånare som besökare. Ett första steg i den processen var att anlita fem författare med uppdrag att skriva var sin novell om olika händelser i Ådalen.

Inspirationsträffar för att utveckla besöksnäringen

Samtliga fem författare, Grzegorz Flakierski, Maria Hamberg, Bo R Holmberg, Mats Jonsson och Therése Söderlind har under våren deltagit i inspirationsträffar tillsammans med allmänhet, företagare och föreningar i Ådalen. Syftet med träffarna var samla idéer och uppslag kring hur besöksnäringen i Ådalen kan utvecklas.

Nästa steg är att göra det enklare att uppleva dessa berättelser i landskapet. Du kan läsa mer om boken och projektet här:

Berättelser från Ådalen

Näringsliv & arbete

Uppdaterad: Sidansvarig: Karin Högström

Frågor kring nyheten?

Karin Högström
Kulturutvecklare 
Tel: 0612-800 81
karin.hogstrom@kramfors.se

Lars Holmberg
Projektledare
Tel: 0612-805 25
lars.holmberg@kramfors.se