28 mars 2019

Lagkrav på elektroniska fakturor

Den 1 april 2019 blev det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura) enligt en ny europeisk standard.

Observera: beroende på sekretess så är klient- och vårdfakturor avseende individ- och familjeomsorgen undantagna från lagkravet.

Lagkravet innebär att fakturor till Kramfors kommun ska skickas elektroniskt istället för i pdf-format eller som pappersfaktura.

Det finns många fördelar med att skicka e-faktura:

  • Inga kostnader för papper, kuvert eller porto
    • Fakturan kommer fram snabbare
    • Det är miljövänligt

Läs mer på ekonomienhetens sida om elektroniska fakturor.

Näringsliv & arbete

Uppdaterad: Sidansvarig: Elisabet Jonsson Admin

Frågor kring nyheten?

Ekonomienheten
Tel: 0612-800 00

ekonomikontoret.kommunen@kramfors.se