14 augusti 2019
Näringsliv & arbete

Skuleberget ska bli Sveriges
bästa friluftsdestination

Skuleberget har i urminnes tider fascinerat människor och det mytomspunna berget har utvecklats till ett värdefullt nav för besöksnäringen i Höga kusten. Ett arbete pågår nu för att lyfta området till att bli Sveriges bästa friluftsdestination.

En ny liftanläggning, downhill-bana, ställplatser och annan infrastruktur är viktiga för den fortsatta utvecklingen. För att kunna genomföra det kommer vi tillsammans med andra aktörer att ansöka om projektpengar från Region Västernorrland och Tillväxtverket.

FAQ - vanliga frågor - om projektet:


Varför engagerar sig Kramfors kommun i arbetet om att skapa Sveriges bästa friluftsdestination?
Kramfors kommun ligger centralt i Höga kusten och en stor andel av besöksnäringen sker och utvecklas här. Man kan säga att vi är ett nav, men vi arbetar ändå strategiskt med de övriga kommunerna.

Tillsammans med Örnsköldsviks, Härnösands och Sollefteå kommuner utgör vi Höga Kusten Destinationsbolag, som strävar efter att skapa 800 nya arbetstillfällen fram till 2025. Detta kräver en stärkt attraktionskraft.

Vilka förutom Kramfors kommun ingår i projektet?
Kramfors kommun är tillsammans med Docksta BTK, Höga Kusten Destinationsutveckling och näringsdrivna Höga Kusten Turism finansiärer av projektet. Kommunen går in med 10 miljoner kronor för ett projekt på totalt nästan 40 miljoner kronor till ny infrastruktur.

Kommunen kommer att äga den infrastruktur som byggs. Den entreprenör som senare ska driva anläggningen kommer betala arrende som motsvarar kommunens investeringskostnad. Projektet ger även kringeffekter i nya jobb och ökad kringomsättning hos näringen som ger skatteintäkter.

Vad görs nu?
Första steget i arbetet var att göra en förstudie. Den pågår fram till februari 2020, men har redan mynnat ut i en större ansökan om projektmedel från Region Västernorrland. En ansökan ska även skickas in till Tillväxtverket senast den 5 september.

Hur ser resten av tidsplanen ut?
Det är svårt att säga exakt, eftersom vi inte än så länge befinner oss i inledningsfasen av arbetet, men om allt går som det ska kan den nya Skuleliften vara ett faktum under senare delen av 2020 och hela anläggningen 2021.

Hur kan man veta att det är värt att satsa på ny infrastruktur vid Skuleberget?
Om man inte vågar satsa något, kan man heller inte vinna något. I strategin för Höga kusten 2017-2020 finns utpekade utvecklingsområen, varav två tas upp i detta projekt. Det handlar om att skapa förutsättningar för att knyta destinationens produktutbud starkare till unika värden och utöka utbudet året om.

Allt vårt arbete utgår från omvärldsanalys och förankring. Vi har kontakt med många lokala aktörer och utbyter erfarenheter med andra besöksmål.

Uppdaterad: 2019-08-19 Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Patrik Asplund
Chef kultur- och fritidsenheten
0612-801 70
patrik.asplund@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.