15 september 2020

Klartecken från Länsstyrelsen för fortsatt arbete på Skuleberget

För att skydda viktiga naturvärden är föreskrifterna för naturreservat stränga. Vi är därför glada att idag kunna meddela att vi fått dispens på viss del av reglementet kring Skuleberget. Dispensen innebär att arbetet med linbanan går in i nästa fas.

Med nästa fas menas att vi kan gräva, schakta och bygga för linbanan samt har tillstånd att köra med terrängfordon och maskiner under byggtiden. De stolpar som är nedlagda kan därmed forslas bort och det fortsatta arbetet ta sin början.

– Det är ett mycket positivt besked från Länsstyrelsen som betyder mycket för oss, säger Malin Svanholm (S), kommunstyrelsens ordförande.

– För oss är det självklart att Skulebergets naturreservat, som dessutom ligger inom världsarvsområdet, inte påverkas negativt av bygget. Den dispens vi fått ska användas på ett varsamt och hållbart sätt. Nu inväntar vi bara bygglovet.

Transportvägar
Redan idag finns en transportväg inom naturreservatet från dalstationen till toppen av berget. Vid toppstugan finns också ett område som kan användas för transporter av maskiner och byggnadsmaterial.

Till den mest svåråtkomliga liftstolpen har vi fått tillstånd att komplettera med en tredje transportsträcka. Dragningen av den har gjorts i samråd med Länsstyrelsen; allt för att undvika skador i branten där högsta kustlinjen finns markerad.

Markberedning
Den nuvarande liftgatan består av berg, block, sten och jord. De befintliga fundamenten har grundlagts genom sprängning, vilket också kommer att ske nu. Den nya linbanan planeras få ungefär samma sträckning och ha samma antal stolpar som den tidigare.

Berget viktigt ur många synpunkter
Kramfors kommun är lika mån som Länsstyrelsen om att Skuleberget och dess geologi, flora och fauna inte störs av bygget. Berget, som genom århundraden fascinerat människor med sin trolska mystik och dramatiska natur, är ett av våra viktiga landmärken.

– Den upphandlade entreprenören MND Sverige AB har i princip enbart anlitat underentreprenörer från trakten, vilket innebär att det finns en viktig expertkunskap och lokalkännedom, säger tillväxt- och näringslivschef Susanne Königson.

– Samarbetet med Länsstyrelsen har fungerat bra. Det är ju viktigt att tänka efter innan man kör igång för att nå en långsiktig lösning för Skuleberget och hela dess potential, avslutar Susanne Königson.


FAKTA/Beslutets villkor

  • Dispensen gäller enbart under byggtiden.
  • Antalet körningar ska minimeras.
  • Förstärkningsåtgärder ska genomföras vid behov för att undvika markskador.
  • Fällda träd ska lämnas på angiven plats.

 

Tidigare artiklar:

Vad händer vid Skuleberget? (2020-09-03)

Skulebergets korglift tas ned - undvik närvaro (2020-08-13)

Ny linbana vid Skuleberget - upphandling klar (2020-07-20)

Nu startar upphandlingen av entreprenör till Skuleberget (2020-06-03)

Tillväxtverket sa ja - Skulebergets framtid säkrad (2019-12-06)

Första steget är taget i Skulebergets utveckling (2019-09-12)

Skuleberget ska bli Sveriges bästa friluftsdestination (2019-08-14)

Arbetet med infrastrukturlösning för Skuleberget är igång (2019-03-25)

Näringsliv & arbete

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Susanne Königson
Tillväxt- och näringslivschef
0612-803 20
susanne.konigson@
kramfors.se

Patrik Asplund
Chef kultur- och fritidsenheten
0612-801 70
patrik.asplund@kramfors.se

Malin Svanholm (S)
Kommunstyrelsens ordförande
0612-801 04
malin.svanholm@kramfors.se