17 november 2021
Näringsliv & arbete

Trygghetsundersökning bland företagare

Kramfors kommuns brottsförebyggande arbete breddas till att även innefatta näringslivet. 

För att belysa utmaningarna med brottslighet och otrygghet i näringslivet genomför vi just nu, med hjälp av Tryggare Sverige och i samarbete med Polisen, en trygghetsundersökning bland samtliga företagare i kommunen. 

Brottsligheten har blivit ett allt större problem för många företag. Brott mot företag får inte enbart konsekvenser för den enskilde företagaren utan påverkar även villkoren för företagande och ekonomisk verksamhet. 

– Resultatet av trygghetsundersökningen kommer ligga till grund för planering och samordning av lämpliga insatser. Den här undersökningen blir ett bra komplement till tidigare trygghetsundersökningar och den samlade lägesbilden som kommunen ska ta fram under 2022, säger Elisabeth Svanberg, folkhälsoutvecklare.

– En förutsättning för att komma tillrätta med utmaningarna är att först kartlägga aktuella problem och dess orsaker, först då kan åtgärder diskuteras och utvecklingen brytas, säger Jon Björkman (V), ordförande i Rådet för folkhälsa, trygghet och säkerhet.

– Det är en självklarhet att även näringslivets bild av trygghet och säkerhet tas med i det samlade brottsförebyggande arbetet, säger Susanne Königson, tillväxt- och näringslivschef.

– Jag uppmanar samtliga företagare att besvara enkäten så att vi får en så god lägesbild som möjligt.

Uppdaterad: Sidansvarig: Olof Wigren

Frågor kring nyheten?

Susanne Königson
Tillväxt- och näringslivschef
Tel: 0612-803 20
susanne.konigson@
kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.