15 december 2021

Näringslivet i Kramfors har bäst tillväxt i Västernorrland

Kramfors kommun vinner den prestigefyllda utmärkelsen Bästa Tillväxt 2021 i Västernorrland. På andra respektive tredje plats kommer Timrå respektive Sollefteå.

Det går bra för näringslivet i Kramfors som utvecklats starkt under senare år efter att tidigare haft mer blygsamma placeringar i Bästa Tillväxt.

– Syftet med utmärkelsen Bästa Tillväxt är att premiera en bred och stabil tillväxt i det lokala näringslivet. Utmärkelsen går därför till den kommun i respektive län som har störst andel företag som nyanställer, ökar sin omsättning och går med vinst. Allt baserat på företagens senast inlämnade årsredovisningar, säger Harald Stjerna, partner på Syna.

– Den här utmärkelsen bygger på verkliga fakta till skillnad från andra undersökningar som ofta utgår från personliga åsikter. Att Kramfors toppar är extra roligt eftersom det är en kommun med många tillverkande företag i kombination med att besöksnäringen haft god utveckling.

– Bästa Tillväxt understryker att man med idogt arbete och målmedvetenhet kan skapa förändring. Vi menar också att en kommun blir stabilare om det finns en bred tillväxt snarare än om enstaka företag växer mycket. Bästa Tillväxt är en viktig mätning eftersom den visar på just detta.

"Våra duktiga företagare ska ta åt sig äran"

Susanne Königson, tillväxt- och näringslivschef, är glad och stolt över att många års hårt arbete börjar bära frukt och att Kramfors kommun tilldelats utmärkelsen Bästa Tillväxt i Västernorrlands län.

– I första hand är det alla våra duktiga företagare, små som stora, som ska ta åt sig äran. Det är deras enträgna arbete som ligger till grund för framgången. Att utmärkelsen kommer efter en extra tuff period, som Coronapandemin inneburit, är ytterligare ett styrkebesked. För vissa branscher har det varit en besvärlig tid, medan andra klarat sig bättre och till och med haft möjlighet att öka både omsättningsmässigt och genom nyanställningar.

En förklaring, menar Susanne Königson, till att Kramfors klarat sig bra är att det finns många stabila industriföretag i kommunen, som är världsledande inom sina specialiteter och därigenom skapat grogrund för tillväxt och lönsamhet. En annan förklaring är att även byggbranschen gått som tåget under pandemiperioden.

– Trots Coronapandemin, eller kanske man ska säga tack vare den, har även besöksnäringen haft en jättefin utveckling. Framtidstron är stor och här finns en stor tillväxtpotential, särskilt som vi kan erbjuda fantastiska upplevelser och naturvärden.

Full av tillförsikt

Inför framtiden är Susanne Königson full av tillförsikt. De indikationer hon får från näringslivet pekar på en fortsatt god orderingång. Flera av företagen planerar också att expandera.

– En annan konsekvens av Coronapandemin, som jag tycker mig märka, är att vi fått fler barnfamiljer som tröttnat på storstadslivet och i stället väljer att flytta till Kramfors och liknande kommuner. Vi kan erbjuda både intressanta jobb och en helt annan livskvalitet med bra barnomsorg, trygghet och bostäder som har en helt annan prislapp än vad som är fallet i exempelvis Stockholm.

– Vi ser också att allt fler tar med sig sitt företag, startar eget eller att man väljer att arbeta på distans, avslutar Susanne Königson.

Näringsliv & arbete

Uppdaterad: Sidansvarig: Olof Wigren

Frågor kring nyheten?

Susanne Königson
Tillväxt- och näringslivschef
Tel: 0612-803 20
susanne.konigson@
kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.