Arvid Hamréns minnesfond

Arvid Hamréns fond instiftades 1984 av Arvid Hamrén som växte upp i Kramfors och tillbringade många verksamma år i USA innan han på ålderns höst återvände till Kramfors. Arvids önskan var att via fonden bidra och underlätta sin hembygds industriella utveckling och som ett tack för lyckliga barna- och ungdomsår och för den uppfostran och utbildning han erhöll i sin ungdom.

Fondens ändamål
Fondens avkastning ska användas för att understödja utbildning och fortbildning av företagare som bedriver småindustriell verksamhet inom Kramfors samhälle. Stöd ska även kunna lämnas för utbildning av anställda i liknande företag som har ledande eller väsentliga befattningar.

Utbildningskurser
Stöd kan lämnas för genomförande av lokala utbildningskurser i ämnen, som är av väsentlig betydelse för företags skötsel och utveckling.

Utbildningsändamål
Stöd kan lämnas till enskilda personer, verksamma i sådana företag som anges i punkten om fondens ändamål.
• För genomgång av utbildning i för företags skötsel och utveckling väsentliga ämnen.
• För deltagare i studieresor inom eller utom landet för inhämtande och utbyte av erfarenheter om företags skötsel och utveckling.
• För språkstudier och för studium av ny teknik eller nya arbetsmetoder.

Tillgängliga medel är ca 10 000 kr för 2021. Ansökan skickas till marcus.gronlund@kramfors.se senast 31 oktober 2021


Uppdaterad: Sidansvarig: Marcus Grönlund

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson

Susanne Königson
Tel: 0612-803 20
susanne.konigson@
kramfors.se

Marcus Grönlund
Tel: 0612-805 04
marcus.gronlund@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.