Näringslivsstruktur

Historik

Storskalig processindustri, sågar, papper och pappersmassa har under lång tid varit basen i Kramfors näringsliv. Sedan 60-talet har en kraftig strukturomvandling skett inom denna sektor och en koncentration har skett till ett fåtal stora anläggningar.

Trender

Sedan början på 70-talet har mindre företag, speciellt inom tillverkningsindustrin, intagit en allt starkare position i näringslivsstrukturen. De senaste åren har tjänsteföretag baserade på tele/datakommunikation börjat etableras. De flesta mindre, men Folksam har sedan etablering 1990 vuxit till att vara en av kommunens största arbetsgivare, ett tecken på möjligheterna.

Besöksnäringen, inte minst inom Högakustenområdet, spelar en allt viktigare roll i näringslivsstrukturen och här finns mycket potential för utveckling.

Större företag och arbetsgivare:


Skog, trä och papper

 • Mondi Dynäs, massa och säckpapper
 • SCA Timber, sågverk

Verkstad och tillverkning

 • Nordhydraulic, tillverkning av hydraulventiler
 • Elpress, tillverkning av elkomponenter
 • AQ Group, tillverkning av kablage och precisionsdetaljer

Tjänstesektorn

 • Folksam, rikstäckande kundservice
 • Räddningsverkets skola på Sandö

Besöksnäringen

 • High Coast Distillery, världens nordligaste whiskydestilleri
 • Mannaminne, ett konstverk i full skala bestående av byggnader från världens alla hörn
 • Högakustenbron, hängbron över Ångermanälven är ett av Sveriges högsta byggnadsverk med en höjd på 180 meter ovan vattenytan
 • Skuleberget, är sedan 1969 naturreservat. På bergets topp har världens högsta kustlinje, 286 m över havsytan, uppmätts
 • Norrfällsviken, det 350 år gamla fiskeläget är ett av Höga Kustens största besöksmål. Här finns många aktiviteter och boendemöjligheter.

Dessutom finns ett stort antal mindre och medelstora företag inom olika branscher exempelvis

 • Trämanufaktur
 • Mekanisk verkstad
 • Livsmedelsproducenter
 • Elmanufaktur, elektronik
 • Bygg/anläggning
 • Jordbruk
 • Skogsbruk

Övrigt
Näringslivet är också geografiskt spritt. Kramfors kommun har utöver centralorten ett flertal strategiska tätorter, alla med någon form av industriell verksamhet.

Uppdaterad: 2020-06-11 Sidansvarig: Marcus Grönlund

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Susanne Königson
Tel: 0612-803 20
susanne.konigson@
kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.