Smittskydd på serveringsställen

Coronapandemin pågår fortfarande och alla i Sverige har ett ansvar att fortsatt följa de föreskrifter som hittills tagits fram för att undvika och minska smittspridning i samhället. Den 1 juli 2020 trädde en tillfällig lag i kraft, tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Lagen kommer att gälla till 31 maj 2021.

Från och med den 1 mars 2021 begränsas öppettiderna på serveringsställen och restauranger. Dessa kommer då att behöva stänga kl. 20.30. Det gäller oavsett om alkohol serveras eller inte. Verksamheterna kan dock fortsätta leverera mat för avhämtning senare under kvällen under förutsättning att besökarna kan hålla minst en meters avstånd till varandra

För dig som driver ett serveringsställe eller möter näringsidkare i ditt arbete

Regeringen har bedömt att vi ska kunna ha ett öppet samhälle om alla tar gemensamt ansvar och lever efter de föreskrifter som tagits fram från myndigheterna. Då kan vi också gå på restaurang, kafé och serveringar på ett säkert sätt och därmed stödja en hårt utsatt bransch. Detta måste ske med stort ansvar och är villkorat med följande:

 • att man fortsätter att hålla avstånd (minst 1 meter mellan sällskap)
 • att det vid varje bord sitter högst 4 personer. Är det fler som följs åt måste serveringsstället dela upp gruppen så att maxantalet för ett sällskap uppfylls.
 • För serveringsställen som utgör en del handelsplats gäller att antalet besökare i ett sällskap endast får uppgå till 1 person, om inte serveringsstället kan nås genom egna entreer.
 • att alla håller en god handhygien
 • att man stannar hemma om man har symptom
 • att den som driver serveringsställen har tydlig information till gästerna (och personalen) om hur man går ut och äter och dricker på ett ansvarsfullt sätt.

Vad är nytt med den tillfälliga lagen?

 • Kommunerna får hela ansvaret för tillsynen av hur serveringsställen uppfyller lagens krav på att minska smittspridning av covid-19.
 • Fokus ligger på att undvika trängsel och att minska risken för smittspridning bland besökarna.
 • Begreppet serveringsställen syftar på näringsverksamheter som bedriver servering till allmänheten av mat eller dryck och där möjlighet ges till förtäring på stället. Lagen gäller även verksamheter som inte har serveringstillstånd.
 • Kommunerna får befogenhet att meddela förelägganden och förbud som kan förenas med vite.
 • Det är den kommunala nämnden för miljö- och hälsoskyddsfrågor som är ansvarig tillsynsmyndighet.
 • Tillsynen ska bli mer effektiv.
 • Länsstyrelserna bistår kommunerna med vägledning.

Med den tillfälliga lagen om tillsyn på serveringsställen ges kommunerna fler verktyg för att göra tillsynen mer effektiv.

Syftet är att hindra trängsel och minska smittspridningen. Här har vi samlat information som kan vara till stöd både för dig som driver ett serveringsställe och för dig som arbetar i kommunen och möter näringsidkare.

Andra myndigheter och organisationer har också tagit fram användbar och tydlig information. Du hittar några i länksamlingen på denna sida.

Uppdaterad: Sidansvarig: Marcus Grönlund

Kontakt

Miljö- och byggavdelningen
Tel: 0612-800 00 (kundtjänst)

Besöksadress
Ringvägen 34

Postadress
Ringvägen 34
872 80 Kramfors

mob@kramfors.se


Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.