Smittskydd på serveringsställen

Coronapandemin pågår fortfarande och alla i Sverige har ett ansvar att fortsatt följa de föreskrifter som hittills tagits fram för att undvika och minska smittspridning i samhället. Den 1 juli 2020 trädde en tillfällig lag i kraft, tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Lagen kommer att gälla till 30 september 2021.

Från och med den 1 juli 2021 tas regleringen av öppettider med anledning av smittskyddet bort. Nu gäller som tidigare de serveringstider som anges i restaurangens serveringstillstånd.

För dig som driver ett serveringsställe eller möter näringsidkare i ditt arbete

Regeringen har bedömt att vi ska kunna ha ett öppet samhälle om alla tar gemensamt ansvar och lever efter de föreskrifter som tagits fram från myndigheterna. Då kan vi också gå på restaurang, kafé och serveringar på ett säkert sätt och därmed stödja en hårt utsatt bransch. Detta måste ske med stort ansvar och är villkorat med följande:

 • att man fortsätter att hålla avstånd (minst 1 meter mellan sällskap)
 • att det vid varje bord inomhus sitter högst 8 personer. Är det fler som följs åt måste serveringsstället dela upp gruppen så att maxantalet för ett sällskap uppfylls. Vid uteservering finns inte denna begränsning i storlek på sällskap. Både inomhus och utomhus gäller att sällskap ska sitta ner och kunna hålla avstånd.
 • att alla håller en god handhygien
 • att man stannar hemma om man har symptom
 • att den som driver serveringsställen har tydlig information till gästerna (och personalen) om hur man går ut och äter och dricker på ett ansvarsfullt sätt.

Vad är nytt med den tillfälliga lagen?

 • Kommunerna får hela ansvaret för tillsynen av hur serveringsställen uppfyller lagens krav på att minska smittspridning av covid-19.
 • Fokus ligger på att undvika trängsel och att minska risken för smittspridning bland besökarna.
 • Begreppet serveringsställen syftar på näringsverksamheter som bedriver servering till allmänheten av mat eller dryck och där möjlighet ges till förtäring på stället. Lagen gäller även verksamheter som inte har serveringstillstånd.
 • Kommunerna får befogenhet att meddela förelägganden och förbud som kan förenas med vite.
 • Det är den kommunala nämnden för miljö- och hälsoskyddsfrågor som är ansvarig tillsynsmyndighet.
 • Tillsynen ska bli mer effektiv.
 • Länsstyrelserna bistår kommunerna med vägledning.

Med den tillfälliga lagen om tillsyn på serveringsställen ges kommunerna fler verktyg för att göra tillsynen mer effektiv.

Syftet är att hindra trängsel och minska smittspridningen. Här har vi samlat information som kan vara till stöd både för dig som driver ett serveringsställe och för dig som arbetar i kommunen och möter näringsidkare.

Andra myndigheter och organisationer har också tagit fram användbar och tydlig information. Du hittar några i länksamlingen på denna sida.

Uppdaterad: Sidansvarig: Marcus Grönlund

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.