Nyheter

 • Butiken i Noraström. Foto: Ulf Burman

  Noraström satsar på service och naturvård


  Under många år har den rådande trenden varit centralisering och urbanisering, färre butiker och generellt minskad service på landsbygden. Det gäller i hela landet, och även internationellt. Men – det ...

 • Borgmästaravtalet för klimat och energi


  Kramfors kommun deltar sedan tidigare i Sveriges Ekokommuner och initiativet Fossilfritt Sverige. Nu undertecknar vi Borgmästaravtalet som samlar tusentals lokala och regionala myndigheter som frivill...

 • Högbondens framtid säkrad


  Dialogen om Högbondens framtid har nu landat i en överenskommelse och ett samverkansavtal som säkrar allmänhetens tillgång till ön i det yttre kustbandet i Världsarvet Höga kusten.

 • EU-miljoner främjar laddinfrastruktur och elbilar


  Kramfors kommun deltar i projektet Stolpe in för Stad och Land i Mellersta Norrland som syftar till att främja hållbara transporter genom att bidra till att skapa en god laddinfrastruktur längs de vik...

 • Rörelser i tyst vatten – en poetisk betraktelse 


  Poetiska och sinnliga former att både uppleva, betrakta och reflektera över visas under sommaren i Kramfors konsthall. Rörelser i är en utställning av Leyun Wang, Höga kusten-stipendiat, konstnär samt...

 • 45 år i barnens tjänst


  Kathleen Sköldkvist i Kramfors har vigt sitt liv åt barn. Naturligtvis sina egna, men även andras. När hon nu går i pension som förskollärare är det med en positiv känsla, även om hon kommer att sakna...

 • Kramfors näringsliv – magasin juni‑juli 2018


  Välkommen till ett nytt nummer av vårt magasin med nyheter, reportage, inbjudningar och aktuella upphandlingar om och för näringslivet i vår kommun.

 • Kommunfullmäktige 25 juni 2018


  Sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund där du som medborgare har möjlighet att ställa frågor.

 • Gemensam organisation kring familjehem byggs upp


  Att skapa en likvärdig familjehemsvård av hög klass där de medverkande kommunerna drar nytta av varandra. Det är syftet med den länsgemensamma familjehemsorganisation som håller på att byggas upp.

 • Sprängningsarbete vid E4 i Ullånger


  Tisdag den 19 juni och torsdag den 21 juni sker sprängningar tidigt på morgonen vid vägbygget mellan Ullånger och Docksta. Du som åker förbi vid 04.30-tiden får vara beredd på störningar.


 • Samarbete för kompetensförsörjning och tillväxt


  Kramfors kommun medfinansierar Höga kusten industrigrupps projekt med 200 000 kronor per år i tre år. Satsningen är en fortsättning på samarbetet med HKIG för att långsiktigt och strategiskt öka tillv...

 • Ja till Sörlidbergets vindpark


  En av de viktigaste åtgärderna för att ställa om till ett långsiktigt och hållbart samhälle är att öka andelen energi från förnybara energikällor. Vindkraften är en sådan källa. Målet är en klimatneut...

 • Vägavstängning inför stadsfesten


  Under förberedelserna för året stadsfest och fram till måndagen den 18 juni är ett antal gator i centrala Kramfors avstängda för fordonstrafik.

 • Invigning av Östby vattenverk


  Östby nya vattenverk har nu invigts. Kommunalrådet Jan Sahlén (S) hade igår äran att vid en ceremoni klippa bandet, eller rättare sagt vattenslangen. ”Jag konstaterar att vi fattar bra beslut i kommun...

 • Ny inriktning för fastighetsbolagen


  Krambo Bostads AB och Kramfors Industri AB (KIAB) får nya bolagsordningar, bolagspolicy och ägardirektiv från och med den 1 januari 2019. KIAB byter också namn till Kramfast AB. 

 • Höga kusten på export


  Höga kusten som besöksmål har de senaste åren haft en mycket positiv utveckling. Utifrån den nationella strategin för besöksnäringen enas Härnösand, Kramfors och Sollefteå kommuner om att utveckla Hög...

 • Kramfors stadsfest för dig som är 13–17 år


  Välkommen till vårt tält vid biblioteket under Kramfors stadsfest den 15–16 juni 2018. Kom in och prata, köp fika och alkoholfria drinkar eller uppträd på vår scen.


 • Vi firar dig som tar studenten


  Grattis till din examen. Den 14 juni bjuder vi på alkoholfri champagne och snittar till studenterna mellan klocka 8–11. FTS-ungdom finns i tältet mellan entrén till Ådalsskolan och Ådalshallen. 


 • Barn och unga i fokus
  under nationaldagen


  De unga är vår framtid. En sliten klyscha, men ack så sann. Vi arbetar för att barn och ungdomar ska trivas och växa upp till morgondagens vuxna, som vill och kan ta ansvar. Därför valde vi "Ung i Kra...

 • Landshövding Berit Högman besökte Kramfors kommun


  Den 1 juni besökte landshövding Berit Högman Kramfors kommun. Med kommunalrådet Jan Sahlén som ciceron tillsammans med ett antal andra tjänstepersoner fick hon en fin rundtur till några av våra företa...

 • Träakademiens avtal och Kramforshjärtat dras in


  ”Det är inga roliga beslut att ta, men vi måste anpassa utgifterna efter ekonomin.” Så sammanfattar BAS-nämndens ordförande Jonne Norlin torsdagens politiska beslut att säga upp avtalet kring Träakade...

 • Avgifter inom kommunal hälso- och sjukvård


  När en sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast besöker en patient i bostaden så har det hittills inte kostat något i vår kommun. Från och med den 1 oktober i år kommer dessa besök att medföra ...

 • Eldningsförbud införs i hela länet


  Från och med 2 juni gäller eldningsförbud i hela länet. Anledningen till förbudet är den senaste tidens värme och torka. Brandrisken är mycket stor i hela länet. Beslutet har fattats på inrådan av län...

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Arkiv 2022

September (24)
Augusti (14)
Juli (6)
Juni (31)
Maj (30)
April (18)
Mars (22)
Februari (21)
Januari (18)

Arkiv 2021

December (21)
November (20)
Oktober (23)
September (24)
Augusti (10)
Juli (9)
Juni (17)
Maj (27)
April (27)
Mars (21)
Februari (22)
Januari (21)

Arkiv 2020

December (26)
November (29)
Oktober (24)
September (28)
Augusti (14)
Juli (5)
Juni (29)
Maj (25)
April (27)
Mars (32)
Februari (22)
Januari (23)

Arkiv 2019

December (20)
November (28)
Oktober (30)
September (23)
Augusti (13)
Juli (7)
Juni (32)
Maj (27)
April (22)
Mars (25)
Februari (17)
Januari (18)

Arkiv 2018

December (20)
November (22)
Oktober (34)
September (21)
Augusti (20)
Juli (16)
Juni (21)
Maj (26)
April (20)
Mars (34)
Februari (24)
Januari (19)

Arkiv 2017

December (22)
November (23)
Oktober (32)
September (29)
Augusti (23)
Juli (2)
Juni (16)
Maj (27)
April (23)
Mars (20)
Februari (19)
Januari (19)

Arkiv 2016

December (15)
November (17)
Oktober (1)
September (1)