Nyheter


 • Nya rutiner för besök vid äldreboenden


  Torsdag den 1 oktober hävs det nationella besöksförbudet vid särskilda boenden för äldre. Kramfors kommun har med utgångspunkt i Folkhälsomyndighetens och Socialstyrelsens rekommendationer arbetat fra...

 • Regeringen skjuter på krav om matavfallsinsamling


  Regeringen skjuter fram tidpunkten då kommuner ska ha ordnat separat insamling av matavfall till år 2023. Beslutet välkomnas av Kramfors kommun, eftersom vi nu kan skapa en hållbar insamlingslogistik ...

 • Delar av Ringvägen stängs av igen


  Ringvägen stängs av helt för trafik från klockan 20.00 på söndag 27/9. Avstängningen sträcker sig från rondellen vid Företagens hus till Kyrkviksvägen.

 • Ådalsskolans digitaliseringsarbete uppmärksammas


  Digitalisering är inget skolan kan välja bort. Med den övertygelsen har Ådalsskolans rektor Peyman Vahedi format en strategi som gjort Kramfors kommun till förebild. Detta arbete lyfts nu upp i två pr...

 • Nya möjligheter för Nordingråborna att låna böcker


  Vid bildningsnämndens senaste sammanträde (23/9) togs en del beslut som rör biblioteksverksamheten. Ett beslut som togs är att bibliotekslokalen i Nordingrå från och med årsskiftet ersätts av annan bi...

 • Folkhälsomyndighetens vägledning för testning av barn och unga


  Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn och unga med symptom på covid-19 testas. Målsättningen är en snabbare återgång till förskoleklass och skola för barn som inte är smittade av coronaviruset. ...

 • Kramfors förbättrar sitt företagsklimat – ett resultat av samarbete


  Kramfors är en av de fem kommuner i länet som i år stärkt sitt företagsklimat. När Svenskt Näringsliv presenterade sin ranking igår visar det sig att vi klättrat 33 platser. En bra start på arbetet at...

 • Ringvägen öppnas och Kyrkviksvägen stängs


  Arbetet med omläggning av vatten- och avloppsledningar längs efter Ringvägen fortsätter. Från och med imorgon, torsdag 24/9, öppnas Ringvägen för trafik i båda riktningarna. Infarten till Kyrkviksväge...

 • Talangjakt 2020 sänds digitalt


  Årets talangjakt blir på grund av coronarestriktionerna digital. På torsdag den 24 september avgörs tävlingen i ABF:s lokaler i Kramfors och visas i direktsändning i studieförbundets Youtubekanal.


 • Berättande minnen i Bollstabruk


  Ett minne kan få en plats att förändras i samma ögonblick som det berättas. Så sammanfattar konstnären Gunilla Åsberg det nu färdigställda konstprojektet i Bollstabruk.

 • Kurredoren stängs nattetid


  Kurredoren kommer hållas stängd och låst nattetid på grund av den skadegörelse och nedsmutsning som sker varje natt.


 • Strategi ska motverka invasiva arter


  Lupiner längs vägkanterna, snabbväxande parkslide och hudblåsor av jättebjörnloka; under de senaste åren har invasiva växtarter börjat ses som ett problem. Kramfors kommun har nu arbetat fram en strat...

 • Läsårsstart med utmaningar och möjligheter för gymnasieskolorna


  Som vi tidigare rapporterat om har Kramfors gymnasieskolor planerat för läsårsstarten med stor delaktighet från lärare och elever. Verksamheten har nu stabiliserat sig och utmaningar och möjligheter v...

 • Förstudie för att utveckla området vid Högakustenbron


  Varje år stannar hundratusentals människor till vid Högakustenbron och beundrar utsikten. Vissa äter nåt gott eller sover över på hotellet. Men hur ska man få ännu fler att stanna till – och gärna län...

 • Möjligheter att lämna synpunkter på planerad friluftsteater i Lövvik


  Lövviks By- och idrottsförening vill bygga en friluftsteater vid föreningshuset i Lövvik. På kartan har de ritat in hur de vill placera scenen, parkeringar, avlopp med mera. Det finns också en skiss p...

 • Rekordsommar för Kramfors kommuns fiskevårdsföreningar


  Intresset för att fiska i Kramfors kommun har varit rekordstort i sommar, något som E ivor Svedberg, ordförande i Bollsta fiskevårdsförening, kan intyga. Ända sedan tidigt i våras har det varit gott om...

 • Bokstart stimulerar barns läsintresse och språkutveckling


  Prata, läsa, sjunga, rimma, ramsa… Det finns många sätt att tidigt stimulera barns språkutveckling och läsintresse. Kramfors bibliotek satsar nu tillsammans med förskolorna och barnhälsovården på konc...

 • Theo Lundgren får Höga Kusten-stipendiet 2020


  För att synliggöra och stötta verksamma kulturutövare delar Kramfors kommun varje år ett stipendium till en nordisk konstnär. Höga Kusten-stipendiet 2020 tilldelas fotografen Theo Lundgren.

 • Möjligheter att lämna synpunkter på bygglovsansökan för ny linbana


  Det ska byggas en ny linbana till Skulebergets topp och kommunen har sökt bygglov för anläggningen.

 • Klartecken från Länsstyrelsen för fortsatt arbete på Skuleberget


  För att skydda viktiga naturvärden är föreskrifterna för naturreservat stränga. Vi är därför glada att idag kunna meddela att vi fått dispens på viss del av reglementet kring Skuleberget. Dispensen in...

 • Kommunfullmäktige 21 september 2020


  Kommunfullmäktige sammanträder den 21 september i Ådalsskolans aula.


 • Intresseanmälan att delta i Kramfors ungdomsråd


  Är du mellan 13 och 25 år? Vill du få en chans att tycka till hur vi har det i Kramfors kommun? Då ska du anmäla dig till vårt ungdomsråd Ungdomsträffen för demokrati (UTFD).

 • Kungsgatan öppnas upp igen


  Igår, onsdag, öppnades Kungsgatan upp för trafik igen. Även delar av Ringvägen kommer öppnas under torsdagen. Ett körfält på Ringvägen är fortfarande avstängt, mellan Kyrkviksvägen och infarten till b...

 • Västernorrlands bästa företagsklimat 2025


  Arbetet med att skapa Västernorrlands bästa företagsklimat 2025 har börjat! Det hela tog avstamp i fredags med en workshop på Babelsberg.

 • Ändrad höjd på vindkraftverk


  Kramfors kommunfullmäktige tillstyrkte i juni 2018 att 22 vindkraftverk byggs på Sörlidberget. Nu kan antalet verk komma att minskas med två, men de återstående blir i gengäld högre.

 • Historia vid populär vandringsled levandegörs


  Få minns idag att en tågkatastrof var nära i Kramfors 1959 då banvallen rasade ned i älven. Inte heller många vet att det fanns både ångsåg och skeppsvarv vid Kyrkviken. Om detta och lite till kan man...

 • Bra efterlevnad av coronaregler bland restauranger och caféer


  Restauranger och caféer i kommunen har hittills hanterat de särskilda regler som gäller under coronapandemin på ett bra sätt. Detta enligt den trängseltillsyn som genomförts.

 • Ny fas i pandemin


  Efter nästan sex månader i krisläge har kommunledningen skalat ned den krishanteringsorganisation, som varit aktiv sedan mars. Läs kommundirektör Peter Carlstedts och kommunstyrelsens ordförande Malin...

 • Nya regler för farligt avfall och bygg- och rivningsavfall


  Nu skärps kraven på företag att rapportera farligt avfall. Alla verksamheter som hanterar farligt avfall, till exempel bland annat elektronik och kemikalier, omfattas av detta. Även reglerna kring uts...

 • 40 meter utställning om Globala målen och Agenda 2030


  Den 9 september fylls Kramfors centrum av bilder och texter om  Agenda 2030 och de globala målen. Utställningen heter Whole earth? - om global hållbarhet och människans möjlighet och nödvändighet att ...

 • Jag, en ambassadör –
  Fredrik Lockner, Kramfors


  En kommun är ingenting utan sina invånare! Hos oss finns mängder av intressanta personer som valt att bo här och som gärna utvecklar området. Många av dem har valt att bli Kramforsambassadörer. Fredri...

 • Möt Kramforsambassadören
  Peter Hollbrink, Lugnvik


  Peter, 64, är friherre och ideell volontär som sedan många år engagerat sig på olika sätt där han bor. Här berättar han om varför han är en självklar Kramforsambassadör.

 • Vad händer vid Skuleberget?


  Med Skuleberget som nav är Höga Kusten inom några år en av Sveriges bästa friluftsdestinationer. Det är en vision som Kramfors kommun tillsammans med näringslivet, föreningar och organisationer arbeta...

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Arkiv 2022

September (24)
Augusti (14)
Juli (6)
Juni (31)
Maj (30)
April (18)
Mars (22)
Februari (21)
Januari (18)

Arkiv 2021

December (21)
November (20)
Oktober (23)
September (24)
Augusti (10)
Juli (9)
Juni (17)
Maj (27)
April (27)
Mars (21)
Februari (22)
Januari (21)

Arkiv 2020

December (26)
November (29)
Oktober (24)
September (28)
Augusti (14)
Juli (5)
Juni (29)
Maj (25)
April (27)
Mars (32)
Februari (22)
Januari (23)

Arkiv 2019

December (20)
November (28)
Oktober (30)
September (23)
Augusti (13)
Juli (7)
Juni (32)
Maj (27)
April (22)
Mars (25)
Februari (17)
Januari (18)

Arkiv 2018

December (20)
November (22)
Oktober (34)
September (21)
Augusti (20)
Juli (16)
Juni (21)
Maj (26)
April (20)
Mars (34)
Februari (24)
Januari (19)

Arkiv 2017

December (22)
November (23)
Oktober (32)
September (29)
Augusti (23)
Juli (2)
Juni (16)
Maj (27)
April (23)
Mars (20)
Februari (19)
Januari (19)

Arkiv 2016

December (15)
November (17)
Oktober (1)
September (1)