Deltagarna i BHT Plus sitter i en soffa.

Lena Norrbin (distriktsköterska BVC), Elin Roos (distriktsköterska BVC), Karin Nordén (familjebehandlare), Anna Lundholm (förskollärare och samordnare), Jennifer Andersson (familjebehandlare), Anna Mårths (distriktsköterska BVC), Åsa Jernström (specialpedagog förskolan), Stefan Bonér (föräldra- och barnhälsovårdspsykolog), Kristina Strand (specialpedagog förskolan)

21 maj 2023

BHT Plus – samverkan över verksamhetsgränserna för familjer

Att trivas och må bra är viktigt för att barn ska kunna leka, lära och utvecklas. Vid oro, frågor och funderingar kan vårdnadshavare i Kramfors kommun som har barn i åldrarna 0-6 år få hjälp av BHT Plus.

– Kramfors kommun och Region Västernorrland har ett unikt, värdefullt och framgångsrikt samarbete i detta, berättar specialpedagogen Åsa Jernström.

BHT, som står för barnhälsoteam, finns på varje förskola. I dem ingår pedagoger, rektorer och specialpedagoger. Pluset kommer sig av specialpedagogernas samverkan med Barnbackens familjecentral och de resurser som finns där.

I BHT Plus ingår:

  • Förskolans specialpedagoger Åsa Jernström och Kristina Strand
  • Barnavårdscentral Ullånger och Kramfors – distriktsköterskorna Lena Norrbin, Anna Mårths och Elin Roos
  • Föräldra- och barnhälsovårdspsykolog – Stefan Bonér
  • Öppna förskolan – Anna Lundholm
  • Familjebehandlare – Jennifer Andersson och Karin Nordén

Regelbundna träffar

Deltagarna i BHT Plus träffas en timme i månaden för att lyfta sådant som är aktuellt, fylla på varandras kunskap och effektivisera processer. Samarbetet utvecklas hela tiden och utgår från det behov som finns.

– De pedagogiska och medicinska perspektiven möts på ett bra sätt. Till en början sker alla samtal om olika fall anonymiserat, men godkänner vårdnadshavare att deras ärende tas upp kan vi lotsa vidare till aktuell profession. Viktigt att nämna är att vi har alla sekretess, berättar Anna Lundholm, samordnare för Barnbacken och förskollärare på Öppna förskolan.

I gruppen kan man också identifiera sådant som många har nytta av, till exempel att det finns behov av ökad kunskap om sömn eller potträning.

Många fördelar med samverkan

BHT Plus startade i Kramfors 2020 efter det att Barnbackens familjecentral gjorde ett studiebesök vid en familjecentral i Umeå. Det som började som ett nav för samverkan och kunskapsdelning har nu utvecklats till ”verkstad”.

Som exempel kan nämnas att remisserna till logoped och barnpsykolog går snabbare, att kontakten till familjebehandlarna fördjupats och inslussningen till Öppna förskolan underlättats.

– För många vårdnadshavare är det ett stort och jobbigt steg att själv kontakta en barnpsykolog, och vi får många positiva reaktioner från vårdnadshavare när de får hjälp med sådant. Överlag kan vi möta behoven på ett mycket mer mångfacetterat sätt nu, säger specialpedagog Kristina Strand och distriktsköterskan Elin Roos fortsätter:

– En verksamhet kan inte göra allt, men tillsammans kan vi göra mycket! Som ensam i sin profession kommer man en viss sträcka själv, därför är ett sådant här nätverk av yrken som jackar i varandra ovärderligt.

Barn & utbildning

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Åsa Jernström
Specialpedagog förskolan
asa.jarnstrom@kramfors.se

Anna Lundholm
Samordnare Barnbackens familjecentral
anna.lundholm@kramfors.se