Placeholder
14 november 2023

Mer än nöjda med utbildningen

En uppdragsutbildning för personal inom äldreomsorgen Hemtjänst/Särskilt boende i Sollefteå Kommun har avslutats och deltagarna var mer än nöjda.

Lärare från Yrkeshögskolan Höga kusten har tidigare hållit i uppdragsutbildningar för arbetsplatser i Kramfors. Men nu var det dags att kliva utanför kommungränsen när de höll i en 6-veckor lång kurs i grannkommunen.

Personal inom Sollefteå kommun har efterfrågat kompetensutveckling för att bättre bemöta och stödja verksamheternas målgrupp. Svårigheten upplevs i dagsläget vara att möta människor med psykisk ohälsa och utåtagerande beteenden.

– Det har varit höjdpunkten på veckan. Jag har hunnit reflektera över mitt eget förhållningssätt, fått kunskaper och en kärleksfull påminnelse om varför jag en gång valde vårdyrket, säger en av studenterna.

Under kursens gång har deltagarna fått kompetensutveckling inom vanligt förekommande problematik hos äldre, så som psykisk ohälsa, demenssjukdom, skadligt bruk och beroende. Med föreläsningar, gruppdiskussioner utifrån fiktiva fallbeskrivningar har lärare från Yrkeshögskolan Höga kusten proffsigt lotsat deltagarna vid träffarna.

– Det har varit väldigt givande. Kunskaper om bemötandets betydelse, förhållningssätt, värdegrund och samtycke har under utbildningen diskuterats utifrån etiska situationer och dilemman, säger Berit Ångman, utbildningsledare.

Barn & utbildning

Uppdaterad: Sidansvarig: Carl Sundström

Frågor kring nyheten?

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Berit Ångman
Utbildningsledare
Tel: 0612-805 24
berit.angman@kramfors.se