Placeholder
02 februari 2024

För dig som vill studera men inte flytta från Kramfors

Campus Kramfors är kommunens lärcentrum för vuxnas lärande och utveckling. Campus arbetar aktivt för att Kramforsbor ska kunna utbilda sig och hitta en meningsfull tillvaro.

Karllen Arbitrario studerar till sjuksköterska

– Jag studerar sjuksköterskeprogrammet på distans och väljer att sitta på Campus Kramfors eftersom det är trevligt att komma bort från hemmet när jag ska plugga. När man kommer till ett lärcentrum blir det lättare att fokusera på studierna och det känns säkert att koppla upp sig härifrån vid seminarium och föreläsningar, berättar Karllen Arbitrario.

En sjuksköterskestudent står efter en vinterväg iklädd civila kläder.

Karllen Arbitrario studerar till sjuksköterska via Umeå universitet.


Vägledning- Kompetensväxling- Kompetenshöjning

– Vi vill erbjuda en attraktiv och tillgänglig studiemiljö. En mötesplats där man kan träffa andra som studerar. Träffa en studie- och yrkesvägledare för att få vägledning i yrkes- och utbildningsfrågor men också för att skriva tentamen om man läser på distans. Helt enkelt en kreativ lärmiljö och mötesplats med servicefunktioner så att man kan koncentrera sig på sina studier, säger Carl Sundström.

Göran Mellander, verksamhetsutvecklare och Carl Sundström, administratör på Campus Kramfors ser glada ut och står framför en skärm som visar Campus Kramfors logotyp.

Göran Mellander, verksamhetsutvecklare och Carl Sundström, administratör på Campus Kramfors.


Utvecklar verksamheten tillsammans med andra kommuner

– Campus Kramfors har under de senaste åren tillsammans med Västernorrlands övriga kommunala lärcentrum sökt statsbidrag för utveckling av verksamheten, vilket har varit framgångsrikt. Campus Kramfors ingår även i kommunalförbundet Akademi Norr. Förbundet arbetar bl.a. för att tillgängliggöra att fler yrkeshögskole- och universitetsutbildningar ska erbjudas på mindre orter, vilket är viktigt för arbetslivets kompetensförsörjning, säger Göran Mellander.

Barn & utbildning

Uppdaterad: Sidansvarig: Carl Sundström

Frågor kring nyheten?

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Göran Mellander
Verksamhetsutvecklare
Tel: 0612-805 61
goran.mellander@kramfors.se