Två elever sitter i skolbänken och är lutade över sina arbeten. Bredvid står en äldre lärare och hjälper den ene.
05 juni 2024

Handlingsplan för bättre skolresultat

Vid gårdagens sammanträde i Bildningsnämnden fick förvaltningen i uppdrag att utveckla en handlingsplan för att förbättra skolresultaten i kommunen. Åtgärden är ett led i att stärka utbildningskvaliteten och säkerställa att alla elever får de bästa förutsättningarna för att nå sina mål.

– Vi vet att rektorer och pedagoger redan nu arbetar systematiskt för en högre måluppfyllelse. Men för att lyckas på allvar krävs ännu bredare perspektiv, säger Thomas Näsholm (S), Bildningsnämndens ordförande, och fortsätter:

– Vi behöver jobba vidare med till exempel närvaron i förskolan och vidare upp i skolsystemet. Genom djupare analyser och väl utvalda pedagogiska åtgärder strävar vi efter att vända de nuvarande resultaten.

Betydelse för individ och samhälle

En fullständig utbildning i grundskolan och efterföljande gymnasiet är avgörande för varje enskild elevs hälsa och kommande egenförsörjning. Hur kommunen lyckas med sitt utbildningsuppdrag är därmed inte bara viktigt för individen, utan också för samhället i stort.

– En väl bearbetad handlingsplan skapar förutsättningar för eleverna att ta sig igenom skolan med godkända betyg, säger Bildningsnämndens vice ordförande Ulrike Schwinn (S).

En bred samverkan mellan skolor, skolformer och andra berörda parter, som till exempel Välfärdsförvaltningen, kommer att vara central i detta arbete.

Rapportering om planens framsteg ska ske vid nämndens möte 13 november 2024 och ett beslutsförslag ska lämnas till första nämndssammanträdet 2025.

Barn & utbildning

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Thomas Näsholm (S)
Ordförande bildningsnämnden
0612-805 86
thomas.nasholm@kramfors.se