Ett par sjuksköterskor står i en sjukhuskorridor och samtalar.
20 juni 2024

Nu är det klart! MIUN startar sjuksköterskeutbildning på Campus Kramfors

Sjuksköterskeutbildningen på Mittuniversitetet går att läsa platsförlagd på Campus Kramfors från vårterminen 2025. Kramfors har blivit tilldelade 10 platser och man kan söka till den decentraliserade utbildningen från och med september. Samverkan mellan Bildnings- och Välfärdsförvaltningen i Kramfors kommun samt MIUN har möjliggjort denna utbildningssatsning.

Decentraliserad utbildning innebär inte att man läser en distansutbildning. Det är fortsatt en campusutbildning. Däremot innebär det att man kan söka till ”sitt” campus/lärcentrum på hemorten. Den studerande kan alltså studera och göra sin VFU på eller i närheten av sin hemort.

Man ingår i en studiegrupp där stora delar av undervisningen sker via Campus Kramfors. Många av föreläsningarna kommer att ske digitalt där studiegruppen bildar en egen klass tillsammans med övriga studiegrupper från de andra studieorterna inom programmet. Kramfors studiegrupp får också en egen mentor som är en lärare från Mittuniversitetet.

Att öka tillgängligheten till utbildning och stärka intresset för att utbilda sig inom vårdsektorn är viktigt för att säkra kompetensförsörjningen lokalt och regionalt.

Kramfors kommun satsar därför bl.a. på utbildning och välfärdsteknik. Bildningsförvaltningen och Välfärdsförvaltningen har utvecklat nya metodrum med utrustning på Campus Kramfors, för att höja kompetensen inom vårdyrkena i kommunen. Ett exempel är att studerande kan utföra medicinsktekniska moment på en simuleringsdocka som är fysiskt verklighetstrogen och kan kommunicera med den studerande via digital teknik.

Barn & utbildning

Uppdaterad: Sidansvarig: Carl Sundström

Frågor kring nyheten?

Camilla Johansson
Verksamhetschef hälso- och sjukvård
Tel: 0612-81 09 35
camilla.johansson@kramfors.se

Göran Mellander
Verksamhetsutvecklare
Tel: 0612-805 61
goran.mellander@kramfors.se