16 mars 2023

Extraöppet på Högberget 18 mars

På lördag den 18 mars är det extraöppet på Högbergets återvinningscentral klockan 09.00 – 14.00.

Kom ihåg att det är ny in- och utfart till återvinningscentralen.

Flygbild över anläggningen, med röda pilar som visar den nya in- och utfarten.

Har du något som kan återanvändas?

Sedan en tid finns en container där du kan lämna in saker för återbruk. Det du inte längre har behov av kanske kan vara ett riktigt fynd för någon annan. Allt som lämnas vid den stationen tillfaller DISA (kommunens återbruksverksamhet) och PMU (Pingstmissionens utvecklingssamarbete). Det är inte tillåtet att plocka med sig saker från återbruksstationen.

Att återanvända produkter är ur miljösynpunkt mycket bättre än både materialåtervinning och energiutvinning.

Sortera och packa innan du åker

På Högbergets återvinningscentral kan du lämna sorterat grovavfall. Batterier, farligt avfall och elavfall är sådant som alltid lämnas först och vid angiven plats för detta. Använd gärna vår Sorteringsguide som vägledning till hur olika avfall sorteras. På plats kan du fråga vår kunniga personal om du är osäker på var du ska lämna avfallet.

Genomskinliga säckar

När du packar i säckar, notera att säckarna ska vara genomskinliga för att vi ska kunna ta emot dem.

När du ska lämna tunga saker

Tänk på att vår personal inte har möjlighet att hjälpa dig att lyfta eller bära. Ta istället med dig någon som kan hjälpa om du ska lämna tunga saker.

Avvikande öppettider 2023

Lördag 18/3 09.00 - 14.00
Lördag 15/4
09.00 - 14.00
Lördag 13/5
09.00 - 14.00
Torsdag 18/5
07.00 - 15.45
Lördag 20/5
09.00 - 14.00
Lördag 17/6 09.00 - 14.00
Lördag 26/8
09.00 - 14.00
Lördag 23/9 09.00 - 14.00
Lördag 11/11 09.00 - 14.00

Här kan du läsa mer om Högbergets återvinningscentral

Bygga, bo & miljö

Uppdaterad: Sidansvarig: Jeanette Rönnberg

Frågor kring nyheten?

Annamaria Berglund
Enhetschef avfall och återvinning
0612-803 44
annamaria.berglund@
kramfors.se