Placeholder
07 november 2023

Samråd för detaljplan för Bollstabruk

Det finns planer på att utveckla området för före detta Ytterlännässkolan i Bollstabruk och ett förslag till detaljplan har tagits fram. Planförslaget är nu ute på samråd, vilket innebär att allmänheten har möjlighet att framföra synpunkter på det. Samrådsperioden gäller mellan 6-27 november.

Detaljplanens övergripande syfte är att utvidga användningsmöjligheten för det före detta skolområdet i centrala Bollstabruk. Planen ska bidra till en levande tätort med användningsbestämmelser som är hållbara och flexibla, som står sig över tid. Detaljplanen bedöms ha stöd i kommunens översiktsplan samt fördjupad översiktsplan för Kramfors stad.

Handlingarna till detaljplanen hittar du här. (underrubriken samråd)

Den här planen hanteras med ett standard förfarande, det vill säga samråd, granskning och antagande. Kommunen förväntas anta planen under våren 2024.

Har du frågor och funderingar om planförslaget?

Kontakta gärna våra planhandläggare, kontaktuppgifter finns i rutan intill. Du hittar oss även på Ringvägen 34 i Kramfors, boka gärna tid innan du besöker oss för att få bästa möjliga hjälp.

Lämna dina skriftliga synpunkter senast den 27 november 2023 till
Miljö- och byggavdelningen, 872 80 Kramfors eller via e-post till mob@kramfors.se.

Bygga, bo & miljö

Uppdaterad: Sidansvarig: Jeanette Rönnberg

Frågor kring nyheten?

Kontakta planhandläggare genom att ringa vår växel 0612-800 00
eller skicka e-post till mob@kramfors.se