Placeholder
18 januari 2024

Ditt ansvar som fastighetsägare när det gäller snö

Får jag skotta ut snö på gatan? Får jag lägga snö på allmänna ytor? Vad gör jag om jag inte har plats på min fastighet för all snö?

Snön som faller på din fastighet måste du lägga upp på din egen tomt.
Du, som fastighetsägare i tätbebyggt område, får inte skotta ut snö från
tomten ut på trottoaren eller gatan. Du får inte heller lägga snön på andra
sidan gatan eller på allmänna ytor.

Varför?

  • Snö som skottas ut från din fastighet blir ett problem för andra.
  • Snön hamnar på grannens infart.
  • Snöplogkanterna blir onödigt breda och det leder till att gatan snabbt
    blir väldigt smal.
  • Räddningstjänsten och annan nyttotrafik får svårare att ta sig fram.
  • Gångtrafikanter tvingas ut i gatan när gångbanor/trottoarer blockeras.

Ryms inte snön på framsidan av huset kanske den ryms på baksidan?
Finns det absolut ingen plats att lägga upp snö på tomten, om du, till exempel, bor i radhus eller kedjehus; kontakta kommunen så försöker vi att anvisa en plats för din snö.

Öppna upp snöplogkanten

När vi snöröjer bildas alltid större eller mindre snöplogkanter. Du som fastighetsägaren får själv öppna upp snöplogkanten vid din infart, entré, postlåda, soptunna etc. Snön kan då läggas upp ovanpå snöplogkanterna på vardera sidorna om din infart.

Vi gör vårt bästa för att minimera snöplogkanten vid infarter och entréer.

Våra servicegarantier

Våra upphandlade snöröjare kallas ut vid ett snödjup av 6-8 cm blötsnö eller 8-10 cm torrsnö. 10 timmar efter utkallningen ska alla gator med kommunal väghållare vara röjda. I första hand snöröjs huvudleder, bussleder och gångvägar.

Halkbekämpning görs vid behov.

Bygga, bo & miljö

Uppdaterad: Sidansvarig: Jeanette Rönnberg

Frågor kring nyheten?

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se