30 januari 2020

Konferens om landsbygden som centrum för hållbar utveckling

Genom att hitta nya lösningar för att utveckla landsbygden och använda platsens attraktionskraft kan det skapas fler hållbara företag och samhällen som ger arbetstillfällen och ökad inflyttning.

Nordvik i Höga Kusten, med naturbruksgymnasium och andra verksamheter, kan bli en motor för landsbygdsutveckling och gröna näringar. Tillsammans med Kramfors kommun och Region Västernorrland undersöker man möjligheterna till odlingsverksamhet som integration och man har startat Leaderprojektet – hållbart centrum för landsbygdsutveckling.

Kramfors kommun, i samverkan med Hushållningssällskapet, Leader Höga Kusten och Region Västernorrland, bjuder därför in till konferens den 2 april om ovanstående satsningar för att ge inspiration och skapa samverkan kring landsbygden som centrum för hållbar utveckling. Konferensen är en del av Hållbarhetsveckan i Kramfors, läs mer: https://www.kramfors.se/hallbarhetsveckan Länk till annan webbplats.

Plats: Aulan, Nordvik, se här http://www.naturbruk.net/ Länk till annan webbplats.

Transport: Meddela vid anmälan om ni vill ha transport från resecentrum i Kramfors kl 09:30 och tillbaka till resecentrum kl 15:30. Transporten tar ca 25-30 minuter och är anpassad efter avgångstider till/från Örnsköldsvik och Härnösand.

Program den 2 april:

kl 09:30 Drop-infika och registrering

kl 10:10 Malin Svanholm, kommunstyrelsens ordförande i Kramfors, och Frederik Innala, VD Hushållningssällskapet, hälsar välkommen

kl 10:15 David Jonstad, journalist och författare om att gå från stadsbo till jordbo och vår tids stora utmaningar och inspiration för att möta dem.

Kl 11:10 Jenny Edvinsson, verksamhetsledare på Leader Höga Kusten, och de lokala initiativen Sollefteå Ödehus, Bredbandsbullerbyar – framtidens by och Bygdsam Nätradalens digitala lösning för cirkulär ekonomi

Kl 12:00 Lunch, mini-mässa och rundvandring på Nordvik

kl 13:30 Hushållningssällskapet och Kramfors kommun om Nordvik som centrum för Landsbygdsutveckling och grön integration

kl 14:00 Niklas Wennberg om odling, lokal mat och samverkan i kvarteret för att skapa självförsörjning och en nygammal hållbarhetskultur

kl 15:00 Avslutning och fika

Med reservation för ändringar i programmet

Föranmälan via e-post: komin@kramfors.se eller tel: 0612-800 00.
Vid anmälan meddela eventuell specialkost och om du önskar transport från/till Kramfors resecentrum. Konferensen är kostnadsfri.

Sista anmälningsdag den 30 mars.

Kommun & demokrati

Uppdaterad: Sidansvarig: Linnea Nilsson

Frågor kring nyheten?

Olle Lidgren
Näringslivsutvecklare
Tel: 0612-803 80
olle.lidgren@kramfors.se