31 januari 2022

Kramfors kommun stärker hållbarhetsarbetet med Glokala Sverige

Glokala Sverige har antagit 19 nya kommuner och en region som kommer att vara med i projektet från och med 2022. Kramfors kommun är en av dem. Det innebär att 20 av landets 21 regioner och 181 av landets 290 kommuner nu deltar i Glokala Sverige.

Glokala Sverige är ett nationellt projekt lanserat av Svenska FN-förbundet, Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Lokalt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD) för att stödja kommuner och regioner att integrera och uppnå de globala målen i Agenda 2030. Projektet har fokus på att stärka kunskapen och engagemang för Agenda 2030 hos politiker och anställda i Sveriges kommuner och regioner.

– Det känns positivt att ha tillgång till en plattform med fördjupad kunskap och erfarenhet kring Agenda 2030. Vi har påbörjat hållbarhetsarbetet och med detta projekt får vi en extra skjuts att utveckla Agenda 2030 på lokal nivå. Vi ska bidra till att de globala målen nås, säger Malin Svanholm (S) kommunstyrelsens ordförande.

Kramfors kommun kommer att få en grundutbildning i Agenda 2030 och Globala målen och stöd i form av ett digitalt forum för nätverkande, material för metodstöd, nyhetsbrev, filmer och webbutbildning samt möjlighet att delta i webbinarier och regionala träffar.

– Vi ser fram emot att samla på oss goda exempel, utbildning och inspiration. Det kommer att krävas arbete på hemmaplan likväl som på internationell nivå för att hantera klimatförändringar, minska klimatutsläppen och främja mänskliga rättigheter. Vi börjar med att identifiera vad vi kan påverka och genomföra i vår kommunkoncern som ger en positiv effekt, säger Susanne Königson, Tillväxt- och näringslivschef.

– Vi är glada att kunna välkomna 20 nya deltagare till projektet. Att två av tre av Sveriges kommuner och regioner nu är en del av Glokala Sverige visar på ett stort intresse och engagemang för att bidra till det nationella genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen, säger Annelie Börjesson, ordförande i Svenska FN-förbundet.

 

Relaterad information

Svenska FN-förbundet

Kerstin Söderström, projektledare kerstin.soderstrom@fn.se, 08-462 25 40, fn.se Länk till annan webbplats.
Svenska FN-förbundet är en ideell organisation och en svensk folkrörelse som arbetar med att föra samman individer och organisationer i ett gemensamt arbete för en bättre värld och för ett starkare och bättre Förenta Nationerna.


Sveriges Kommuner och Regioner, SKR

Kerstin Blom Bokliden, miljöexpert kerstin.blom.bokliden@skr.se, 070-606 41 93, skr.se Länk till annan webbplats.
SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation för landets alla kommuner och regioner. Det är en politiskt styrd organisation där styrelsen består av förtroendevalda från kommuner och regioner.


Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD

Maria Jansson, Communication Strategist maria.jansson@icld.se, 072-997 20 54, icld.se Länk till annan webbplats.
ICLD:s arbete syftar till att främja lokal demokratiutveckling och att stödja demokratiskt deltagande och förändring på lokal nivå.

Glokala Sverige

Glokala Sverige är ett utbildnings- och kommunikationsprojekt som drivs av Svenska FN-förbundet, Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD, med stöd av Sida. Projektet startade 2018 och har nu 201 deltagande kommuner och regioner

Kommun & demokrati

Uppdaterad: Sidansvarig: Annica Kjellin

Frågor kring nyheten?

Malin Svanholm (S)
Kommunstyrelsens ordförande
070-618 03 63
malin.svanholm@kramfors.se

Susanne Königson
Tillväxt- och näringslivschef
0612-803 20
susanne.konigson@
kramfors.se