18 mars 2022

Kramfors kommun arbetar för att möta Ukrainaflyktingarnas behov

I tisdags anlände ett 50-tal flyktingar till Kramfors, som installerat sig i lägenheter upphandlade av Migrationsverket. Kramfors kommun kompletterar nu myndighetens arbete med att se över hur vi på bästa sätt kan möta de behov som uppstår hos oss.

– Regeringen har gett Migrationsverket uppdraget att skapa boendeplatser för människor på flykt från kriget i Ukraina. Kramfors kommun har en bra dialog med myndigheten och våra kommunala verksamheter har påbörjat sina förberedelser, berättar kommunstyrelsens ordförande Malin Svanholm (S).

Informationsmöte med lägesrapport

Vid en informationsträff igår gav Migrationsverkets Cecilia Borg och Robert Wallin en bild av hur läget i Kramfors är just nu. Av 600 boendeplatser i Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsviks kommuner har 270 platser ordnats via Krambo. Redan till veckan kan fler flyktingar komma, men det är osäkert var de hamnar.

– Just nu råder det brist på möblemang i lägenheterna, och vi har även personalbrist eftersom Kramforskontoret ju egentligen är nedlagt. Men så fort den frågan är löst kommer vi att kunna arbeta fortare och välkomna fler, säger Cecilia Borg.

Av förståeliga skäl är de flesta som anländer till Kramfors omskakade. Robert Wallin berättar dock om en enorm tacksamhet som finns i flyktinggruppen, tak över huvudet och mat i magen räcker långt.

Cecilia Borg och Robert Wallin, Migrationsverket

Cecilia Borg och Robert Wallin, Migrationsverket


Rättigheter och möjligheter med massflyktingsdirektivet

EU har för första gången aktiverat massflyktingsdirektivet, vilket innebär att personer från Ukraina ska erbjudas tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd inom EU. De är alltså inte flyktingar i den bemärkelsen att de söker asyl, utan kan genast bege sig ut på arbetsmarknaden.

– Kramfors kommun kommer att påverkas av situationen i Ukraina och vi ska ta vår del av ansvaret för dem som tvingats fly. Jag är trygg i att verksamheten vidtar de förberedelser och åtgärder som krävs för att kunna erbjuda ett bra mottagande av de människor som kommer till vår kommun, säger Malin Svanholm.

Vad gör kommunen just nu?

Barn och ungdomar har rätt att gå i förskola och skola, något som bildningsförvaltningen förbereder. I de fall barn kommer utan sina vårdnadshavare har välfärdsförvaltningen ett särskilt uppdrag att säkerställa deras trygghet.

Kommunen ser också över möjlighet till tillfälliga evakueringsboenden på uppdrag av länsstyrelsen.

Till dig som vill hjälpa till

Många vill hjälpa till just nu men kommunen har tyvärr inte möjlighet att ta emot och förmedla gåvor. Vill du ge stöd och hjälp eller skänka pengar, kläder, möbler och annat, kontakta etablerade hjälporganisationer till exempel Svenska kyrkan och Röda Korset.

Läs mer:
Med anledning av omvärldsläget (kramfors.se)

Kommun & demokrati

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?


Malin Svanholm
Kommunstyrelsens ordförande
0612-801 04
malin.svanholm@kramfors.se