Lugnviks förskola deltar i medborgardialog

16 juni 2022

Var med och utveckla Lugnvik!

Vad tycker du om Lugnvik? Föreningen Lugnviks IF och Kramfors kommun gör tillsammans en medborgardialog för att utveckla orten. Målet är på sikt att locka fler att bosätta sig i eller besöka bygden. Dialogen ingår i Vinnova-projektet ”Att återvinna ett hem - livsstilsmigration och drömmen om landet.”

Idag, 16 juni, startar en medborgardialog som riktar sig till alla som bor i eller besöker Lugnvik. Utifrån medborgardialogen ska en gemensam inriktning och utvecklingsplan tas fram för Lugnvik. Genom att delta i dialogen är du med och utvecklar samhället Lugnvik samt formar ett nytt koncept för medborgardialog kopplat till platsutveckling och attraktiva livsmiljöer. Bilden ovan visar barn från Lugnviks förskola som idag varit med och tyckt till om sin ort. 

En dialog i två delar

Dialogen består av två delar. Vi vill dels veta om det finns platser i Lugnvik som du skulle vilja förändra. Syftet är att få en bild över vilka platser som invånare och besökare vill utveckla eller förbättra. Men vi vill också veta vad du tänker på och vilka associationer du får när du tänker på Lugnvik. De ord som deltagarna lämnar in kommer att sammanställas i ett ordmoln, som ger en bild av vad Lugnvik är och betyder för oss som bor på eller besöker platsen.

Så deltar du i dialogen

Du kan delta i dialogen digitalt, där du befinner dig, eller genom att hämta ut karta och formulär på Handlarn i Lugnvik. Du kan välja att delta med namn eller anonymt, då kan inga svar kopplas till dig som person. Dina åsikter är värdefulla! Dialogen pågår i tio dagar, till den 26 juni. Den digitala versionen hittar du här:
Medborgardialog Lugnvik

Husinventering också en del av projektet

Tillsammans med Lugnviks IF genomför vi just nu en inventering av obebodda hus, med målet att frigöra fler bostäder. Syftet är både att kunna öka inflyttningen till Lugnvik, och att ta tillvara bostäderna. Det är inte bara bra ur ett hållbarhetsperspektiv. De så kallade ödehusen är en del av vårt kulturarv, och vi hoppas naturligtvis att de ska användas och utvecklas. Lugnviks IF har nyligen skickat ut brev till fastighetsägare för att undersöka vad de har för planer för sina fastigheter.

Projektet finansieras av innovationsmyndigheten Vinnova, Kramfors kommun och Umep universitet. Du kan läsa mer om projektet "Att återvinna ett hem" här:
Att återvinna ett hem - livsstilsmigration och drömmen om landet

Kommun & demokrati

Uppdaterad: Sidansvarig: Karin Högström

Frågor kring nyheten?

Karin Högström, kulturutvecklare
Tel: 0612-80081
karin.hogstrom@kramfors.se

Andreas Gylling, utvecklingssekreterare
Tel: 0612-80818
andreas.gylling@kramfors.se