Tre bilder som visar två män som skottar snö, en lärare och två elever samt Thomas Näsholm, som är bildningsnämndens ordförande.

Thomas Näsholm, t h, är ordförande för bildningsnämnden där VGA ingår.

20 oktober 2022

Utredning för att forma
framtidens VGA

Vuxenutbildning, gymnasieskolan och arbetsmarknadsenheten bildar tillsammans ett verksamhetsområde inom bildningsförvaltningen som kallas VGA. Igår gav nämnden den tillträdande chefen i uppdrag att utreda hur VGA ska utformas för framtiden.

– VGA:s verksamheter riktar sig till en viktig kedja av medborgare; allt från tonåringar till vuxna berörs. Genom utredningen vill vi säkerställa kvaliteten samtidigt som vi hittar nya sätt att jobba resurseffektivt, säger bildningsnämndens ordförande Thomas Näsholm (S).

Förnyat uppdrag

Det utredningsuppdrag som bildningsnämnden fattade beslut om är egentligen ett förnyat uppdrag. Redan i december 2021 gavs den dåvarande verksamhetschefen för VGA uppgiften att utforma morgondagens utbildning inom gymnasiet, vuxenutbildningen och yrkeshögskolan. Det hela skulle redovisas vid nämndens sammanträde i april 2022.

Förändringar i verksamhetens ledning gjorde att rapporteringen sköts på till juni (muntligt) och oktober (skriftligt). Men på grund av ytterligare förändringar i personalledet blev inte heller det möjligt.

– Den första november tillträder dock en ny verksamhetschef för VGA. Denne får nu i uppdrag att tillsammans med verksamhetsområdets rektorer och enhetschefer att återuppta arbetet, säger Thomas Näsholm.

Utredning i bred samverkan

Utredningen, som ska utföras i samverkan med medarbetare och fackliga parter, ska ge underlag till politiken att fatta beslut där både ekonomiska konsekvenser och effekter för Kramforsbon är tydliggjorda.

– Det kan handla om att hitta samordningsvinster inom verksamheterna, se över framtida dimensionering, fastställa service- och ambitionsnivån samt undersöka kompetensförsörjningen.

Uppdraget ska delredovisas muntligt för nämnden i februari och juni 2023. Den skriftliga slutredovisningen ska vara klar i november 2023.

Kommun & demokrati

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Thomas Näsholm (S)
Ordförande bildningsnämnden
0612-805 86

thomas.nasholm@kramfors.se