21 oktober 2022

Nattis blir kvar

Nattis, det vill säga barnomsorg på obekväm arbetstid, har varit uppe på den politiska agendan för beslut vid ett flertal tillfällen. Trots tidigare fattat beslut om nedläggning slog bildningsnämnden i onsdags igenom att Nattis blir kvar.

– Barnen som bor i vår kommun och deras vårdnadshavare är viktiga för oss. Av omsorg om exempelvis ensamstående föräldrar, som jobbar skift och inte har tillgång till någon annan barnomsorg, fortsätter vi med Nattis på Barnbacken, säger bildningsförvaltningens ordförande Thomas Näsholm (S) och fortsätter:

– Vi vill vara en bra kommun för barn och barnfamiljer. Då är Nattis en viktig pusselbit.

Behovet har pendlat

Behovet av barnomsorg på obekväma arbetstider har pendlat över tid. Ibland har antalet familjer som behövt Nattis varit ekonomiskt försvarbart, men vid andra tillfällen har barngruppen varit liten.

Efter en utredning gjord under förra våren beslutade bildningsnämnden den 2 juni 2021 att Nattis skulle avvecklas till den sista maj 2022. Datumet ändrades sedan av nämnden till 1 november 2022.

– Trots fattat beslut kändes det aldrig rätt att lägga ned, så nämndens politiker gav förvaltningen i uppdrag att utreda vilka alternativa lösningar som finns, berättar Thomas Näsholm.

Bästa alternativet att driva kommunalt

I den analysen har nuläge, ekonomi och närvarostatistik har gåtts igenom. Man har tittat på om en tidigare lösning skulle kunna vara aktuell; en lösning som går ut på att låta omsorgen utföras hemma hos barnet med en anhörig som omsorgsgivare.

– Men det var absolut inget alternativ, inte heller att använda fristående aktörer. Vi fortsätter därför med Nattis i egen, kommunal regi - då säkrar vi kvaliteteten på omsorgen och samtidigt även personalens arbetsmiljö.

 

Läs tidigare nyhet
Beslutet att stänga Nattis skjuts på framtiden (2021-04-25)

Kommun & demokrati

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Thomas Näsholm (S)
Ordförande bildningsnämnden
0612-805 86 Länk till annan webbplats. thomas.nasholm@kramfors.se